Top: U02884 Mus musculus mammary-derived growth inhibitor (MDGI) gene
Bottom: U57623 Human fatty acid binding protein FABP gene
Alignment is in two segments.
align 46.2% of 2926 query:340-2944 + target:97-2459 +
  0 taataattaaacagaaactgctgaactaaggaataggctccactgaggtt
   |||||| |||| | ||| | | || || |||| | | |    
  0 taataa-taaa-ataaaaagttcaatgaaacaatacacccaaagccctca
   HHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  50 ccct-tactcacctgtaaaaaggggatgataccacctaccaacgaaaaag
    | | | | |  | || |  || | |  | |  | |||| |
  48 gcatgcaataaatagcaagacaaggcaggtctta-tttttactgaaagtg
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  99 ttgagtgtgaccatgccctgaagtaggctacaaccatcaatagtcgggtc
    | |||  || || | || | | | |  || ||    |  
  97 cttagt-aaactatacagtg-acaaaccaccgcacaacaggctctcgaaa
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 149 ttatttaataacgtactttaaggtgacaagcagtctagtggcagaagtca
    |  | || |||  || ||| || || | | | | |  ||
 145 ggaggcagcaaattacccaaaagtg-caggcggcttgctag-tgtgcaca
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 199 ggggaaaaaactgacttcagcagagggtcgcggctttccgggagttaagg
   || ||| || | | ||| | ||  || || |       
 193 ggccaaagaaagggcggcaggtggggaaggcagccat-------------
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTT

 249 tggccgaggccggaagaaccctctgaatagaca-aattgtcttc----gc
      | | | ||||| |  | |||| | || |||| ||| |  | 
 230 -----gggccttgaagagctgaccgaattggcagaatt-tctgcaggagg
   TTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 294 ggag-tgaagaacgaccctg-gc-acaagctcagaggtcagtaaataaag
   |||| || |||||| |||| || | |||||| ||| | | || ||| 
 274 ggagctg-ggaacga-cctgagcta-aagctcggagctgtgcgaagaaac
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLL

 341 cct-gaagcgctttcaggcagcggcgacgggtgggactg-----------
   |  |||| |     || | | ||||||||        
 321 cggaaaagcccagagcacttgcaggggcgggtggggagctagatggtggg
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQ

 379 ------------cggagaaaggcgcaggcgggagacattccgcagggagg
         ||||| | ||| || || ||||||||||||||||||||
 371 gtggggtggggacggaggagggc-ca-gcaggagacattccgcagggagg
   QQQQQQQQQQQQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 417 ggctagcacgtgtggggctagcatgagggaagcaaggtcacg-ttctccg
   ||| |||||||||| ||| || | ||  | | ||||| | || | | 
 419 ggcaagcacgtgtgaggcgggc--ggggcgcgaagggtcaggcttttgct
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 466 c-cagcaggt-gaggcgctgggcagctcagccatccgcggtgtccaaggc
   | | |||| ||||  || ||||||||||   | | | |  || 
 467 caaaacaggcagaggacaaggtcagctcagccgcagaccgagccgctggt
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 514 aactcttttc---------cactt-gtctggtaggagcaagagggctc-a
    ||| | | |     || | | ||  ||||  | | ||| 
 517 gactgtctccgccaccaggcagtgagagtgaagggagagcgcgacctctg
   LLLLLLLLLLQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 553 aaggccactagaccatgctctctgtccaggctcca---attcttttttac
   ||| || |||||| | ||| | ||  ||||||  | | | || 
 567 aagcccgctagactaagcttgcaatctgagctccattcaccccctcctat
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 600 ttacggcgaccgcgtca-ttcctctccgagcctctgagc-ctcttctaca
   ||  | |||| |||| |||| || ||||||| || | | ||| || |
 617 ttcttgagaccttgtcagttcccctgtgagcctcgga-ctcacttgta-a
   LLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 648 agaagaggacataggaccgttgagatgggtttttgggtaaaggcccttgc
   | | ||||||| | | ||||               
 665 a-acgaggacagatgcccgt------------------------------
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 698 tgtcaagccttgacaaccccagtttgatacgtgggacccacacggtggaa
                            
 684 --------------------------------------------------
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 748 gcagagaagggactcccgcgagttacaacgaacgccccagtctcccaccc
                            
 684 --------------------------------------------------
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 798 cttccccataagtacgcctacacgagcatacacaatataagaataaaacc
                            
 684 --------------------------------------------------
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 848 acagcgaattaaaaaacaaggcggcagaaggatcaagc-g-gcgtttctc
              | ||||| | |||| | | || |||| |
 684 ----------------------gccagaa-g-tcaaccagagc-tttccc
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 896 cagcgt-ggcaccagctcaagggcgagtttcctttc-agt----------
   | |||| ||||||||| |||||||| ||| |||| |||     
 709 cggcgtgggcaccagcccaagggcg-ttttgttttctagtctcatctctg
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQ

 934 --------------------------------------------------
                            
 758 ctctgacgctaagctcaaagagggactgggggacgggaagatatccacca
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 934 --------------------------------------------------
                            
 808 tggatgcgccctagatctcgggctggtgtcggctgttccttctcagattc
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 934 -----------------atggccgggggatgctctacttgggttgcggga
            | |  ||| || | ||   | || || |
 858 cagagtgtctagaggccaggaaagggagaaggtcctaccagcctggggta
   QQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 967 agcgccccgcagccaggccagggatgggttagatggcaccaacaggaccg
    | | | | |||||| || |  | | |  | | | |||| | 
 908 gggactcgggggccagg-cactg-gcgctgacgcag-gctagcagggcgc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1017 cgggcgccgctgacgtaggcgacgggagggctgtgggggatgggc-c-cc
   |  || | | |     || ||| | |||||||||||| | ||
 955 cactggctggtccccacccacctcggtggg-t-tgggggatgggcgcacc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1065 ag-ccct-ttgcgg-gagtgcaagcc-ccggcttcctatttcgggag-cg
   || |||| || || ||| | ||||  |||||||||||||||||| ||
 1003 agcccctcctg-ggtgagccctagcctggggcttcctatttcgggagccg
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1110 aggggtgtgggccac-tttcatcatgtgatgcgagggctatttaaagagg
    |||| ||||||||| | || |||||||||||||||||||||||||| ||
 1052 -ggggcgtgggccacgtctcctcatgtgatgcgagggctatttaaagcgg
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1159 ctgtccagcc-gggagctgcggttctcagtgcctgctcgcctcctcactc
   | | || | | |||||| || | || || | ||| ||||| ||| || 
 1101 cagcccgggcagggagccgccg-tcggagcccttgcacgcctgctctctt
   HHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1208 atcg-----------------------caccatggcggacgcctttgtcg
    | |            ||| |||| |||||| || | |
 1150 gtagcttctctcagcctagcccagcatcactatggtggacgctttcctgg
   LLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ31231231231231231231231

 1235 gtacctggaagctagtggacagcaagaattttgatgactacatgaagtca
   | ||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||
 1200 gcacctggaagctagtggacagcaagaatttcgatgactacatgaagtca
   2312HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1285 ctcggtgagcga-acgaacggcgcaggatctagggtcaggagggccggca
   |||||||||| | ||  ||| |||||| | ||        
 1250 ctcggtgagcaagccgcggggctcaggatgttgg----------------
   HHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTT

 1334 aggcggtcttggcgctgagctcccagggggagtgcccccatgt-gc-ctc
       ||||| |  |||  | | | | ||||| | || |||
 1284 -------cttggggactggctggtggcgtgcctagccccacgcagcactc
   TTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1382 ccgcaagctcctagccagtccagac-agggaatactgaggtgcggag--g
   | ||  |||  | || |||| ||||||| | | |||||| |
 1327 ctgccgcatccctcctggttaagactggggaataggggagcgcggagatg
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1429 gtggcctgggctgaagccactccactccaccccaccccaccccggcctcc
   | |||||| || |||  |           ||||| 
 1377 gcagcctggcctagagcaggt--------------------ggggcctgt
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLL

 1479 tgggaggggggtgtcgcggtccaagcttggcgagcctcgtagctggaggg
   | ||||||| | | | |||||||  ||| ||  |  | | | | |
 1407 tcagagggggctttggtggtccaaatctggttagagaccacggtagggag
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1529 gaag-ggta-gaggcagctgtggccgcagaggtccgggatgggagg--ct
   | | || | ||||||||||||         ||||||| ||
 1457 gtggtggaaggaggcagctgtg-----------------tgggaggctct
   LLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHH

 1575 ttctaggaagcagtg-taggtgatccggaggt-ggaaaggggagggaaag
   ||| |||||| || | || ||||| |||||| |||  |||  | | 
 1490 ttccaggaag-agggatatgtgatttggaggtaggaggagggtttggata
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLL

 1623 aagggc---------------gggaggctggccgcaggagaaggcaaaga
   ||| |        ||||| | |||  ||||||  || |
 1539 aagaacactgatcacaggaaagggagtgtagccaggggagaaaaagaaca
   LLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLH

 1658 ggagcat-ggtggtccagaaattg----------aattccgaaagggaat
   || |||| ||| || ||||||||     || | ||||||||||
 1589 ggggcatgggtagtttagaaattggaggagactgaacccagaaagggaat
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQLLLLLLHHHHHHHHHH

 1697 agagcagcta-ggagtgtaca-----------------------------
    | ||||| | ||||||||||               
 1639 ggggcagccagggagtgtacaatgatgtaaacaagtaggaaatacctagg
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 1717 --------gagcctggaggaagactaaagaaaatcagtgaattccatctg
       ||   | |||| | | |  ||||||||||  || ||
 1689 aggaaaaagattagtggggaa-aaaactgtggatcagtgaatcagatatg
   QQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1759 ggaagaggtgaagatacagccaggcagtcagcaacaagccctacccctcc
    ||||   |||| |  | ||||| |||| ||| ||| |  || |
 1738 agaaggacgtaagacaggaacctgcagtaagcagcaatcccca--tct-c
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1809 atg-ttggggtagtgaagaggcctctct-ctgga-agatgccctggttct
    || || || ||| ||||||  ||| | ||||| | ||||||| ||||
 1785 -tgctt-ggttagggaagagaattct-tgctggaga-atgccct--ttct
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1856 caccag-c---ctgaccttcacctacagtgtgtgcagccacccc-tggga
   |||||| |  |||||||| ||| |||| | || | ||| || |  
 1829 caccagccagtctgaccttgtcctgcagtctatgtatccaggccttcatc
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1901 tcagtcggagacgctgctgctagagcagggcaagacgaccacta-cacat
    | ||| | || || || ||| | |||||||| | ||| | || |
 1879 actgtctgtgagcctcgtggtagggtggggcaagaggcccatgatcagct
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1950 aggcttcccggccgcaccagtcggc-caccggatcagtgctg-gggatag
    ||| | | | ||| |  ||| |||| ||| |||| | ||| |||
 1929 gggcctttc--ctgcaacccaaggctcacc-tatctgtgc-gaggggtag
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1998 ggtgaagaaagcc-tggga--tc-ga---gcag-ag-ggtgtcagaa-ga
   | | |||||||| | ||| || ||  |||| || || ||| || | 
 1975 gcag-agaaagccattggacttctgatgtgcagtagagg-gtcccaaggc
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 2038 aaggtgaagagctatgaaggga-gagt--gtggctt-gg-ggctgggga-
   ||||| |||| || | ||||| || |  ||| || || || || ||| 
 2023 aaggtcaagacct-gggagggagga-tcactggtttaggaggatgtggag
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 2082 aa-ttgtgtggtgtgggcggtgacacaacgcctttaaccagcactctggg
   || | |||||||| ||  || | | |   | | | |||  
 2071 aactcctgtggtgttgggatggagaagaatcaggattcaaagaatct-ca
   HHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2131 aagcagaggcaggtgaatctcccgagttctaggcctggtctatacagaga
    || |||| | || | | || | | | | | | || | | || |
 2120 caggtgaggaacttggagattccca-tacca-tctagttcaacagggaaa
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2181 g-aattccaggacagccaggactacacagagaaaccatgtcttgaaaaaa
     | |||||        |||| |  |||| || | || |
 2168 ctgaaaccagg----------------agagtagaaatgtatt-ataaca
   LLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2230 aaaagaaaggaagagtcccatgatttacttaataggaagacagcttggga
   |  | | | |||| || || || | |  |||   || | | |
 2201 attccaca-gcagag-ccaat-atgaaaatctaaggtttctagatctgta
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2280 cacatgagctcatcgcctcataggaaagcccaggatttctttttgaagac
    | |||||| || |  |  | || || |        
 2248 acccagagctcttcccactaccctacaggccctg----------------
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTT

 2330 tgaactagagccttgtgcatgccccctactgctgagttatactccccact
                            
 2282 --------------------------------------------------
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 2380 cacacacacacacacacacaccctctttttactctgtgtaacaggttctc
                            
 2282 --------------------------------------------------
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 2430 actaacttccccaggttggctttgatcttgtaacctgccatctcggcctt
                            
 2282 --------------------------------------------------
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 2480 ccaaatagttgagaacccagaactacctagagttcttcccatttcaacag
                           ||
 2282 ----------------------------------------------cgag
   TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLLLL

 2530 tggggaatgtcacatgaaccacttatccaa-ga-cggccccagcccttcc
   |||| |    | ||| |||| | || || | || ||||||||| 
 2286 tgggaagaaaagtagaaactgcttagctaatgattgacctcagcccttct
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL231231231231231

 2578 tttcttgccttgagcttagataaaga
   | | ||| ||| |||||||| |||
 2336 tctactgctttgggcttagatggaga
   23123123123123123123123123

align 45.2% of 4028 query:4090-6976 + target:3281-7118 +
  0 ttgactttggctaa-gacagcaccgtgtctcagcctcgtttgtaaatgga
   || ||||| |  |||| || | || || ||  ||||||| | 
  0 ttctctttgaatttcgacaagacact-tcgcactcttcattgtaaactg-
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  49 aactataaagcttaggtttagggctgtcccaagga-tac-t-tggcca-c
     || || || | ||  |||||| |||| | || |  | | |
  48 -gggat-aatctacgcttcgaggctgttacaagcattaagtaaaacaacc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  95 cacttagagcttgtgcagtgtgcacagcttgcagcag-------------
   || ||| || ||||||| || | ||||| |||||       
  96 catgtagggcatgtgcagagtacctagcttccagcaagcactatgtagcc
   LLLLLLLLLLL23123123123123123123123123QQQQQQQQQQQQQ

 132 -----------------atgcacaataccatagccttatattgggctgcc
            | ||| | ||||  | || | |||||||||
 146 aggtacatttggagactttacac-acaccacctcactacactgggctgcc
   QQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL231231231

 165 tcctgccacatcgctgaggatggctcagagtgtgctggggccagacgaca
   ||||||| || | ||                 
 195 tcctgcctcacctttg----------------------------------
   2312312312312312TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 215 ggtagtcaaccatggaagattccaggaaagctactaacccaaagcaccaa
        || |||||||    || | ||   |  |  | 
 211 ---------ccttggaaga-cagttcaatgttaagctgctggggggagag
   TTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 265 aggcttgaccc-aaggggtctgtgaactttacctgcttgagggacacctg
    ||  | |  |  | ||| || |||||| || ||| |||||| | 
 251 ggggcagtcatgattagttctttgttctttacttggttgcaggacactta
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 314 ggaccttgcctaggactcag------------------------------
   |||| ||||| || || ||                
 301 ggactttgcccagtacccaaggaagccatgcttgggtcaggaagagagtc
   23123123123123123123QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 334 --atccaatgattatgtcaggagtctccccagggacttccaagtcatgca
      ||  |||   ||||||   | || ||   | | ||
 351 tctgtaaagccttagactgggagtcaggagacgggtttgagtctaactca
   QQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 382 gttgtcgctacttttttcagc-cct-ctacgtctg-t-ggta-gac-aag
    |||| |||||  ||| || ||| ||  ||||   || ||| || 
 401 -ttgttgctaccgctttaggctcctcctgaatctgcacaataggacaaat
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHH

 426 ac-tcctttgtatctctaac--------------caggaggctttgaaac
   || ||||||||| | |||||        | ||||||||||| 
 450 acttcctttgta-c-ctaactcctagatcatagataacaggctttgaaaa
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQQQQLLLLHHHHHHHHHHHH

 461 tgac--gctgcca--tacagacgg-cagagagcact---gctgtctcagt
   |||  | ||||| || | | || || ||||||||  || ||| || 
 498 tgatgggttgccatgtata-agggaca-agagcactaacact-tcttag-
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 503 tttctgggt---------ggaaatgggagacgacccttgtccaggggact
   |||| ||||      || | ||| |  || || | | ||  |
 544 tttcagggtaaaaacttccaaagttggaaaactcctatgcctaaggcttt
   HHHHHHHHHQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 544 ctagaaggcagttgacg-atctcttggttcttcagtcctgtt-ctgtgtg
    |  | ||| | | |||||| ||| |||| | | || || | 
 594 ggaagggaaagtctatgtttctcttctttcctcagccttattcctaaggc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 592 ttcaggag------------------------------------------
   ||  |||                     
 644 tttgagagcttttcaggtgccctggaaggcagccttatgctccagccttg
   LLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 600 ------actagaagccagcgggtac-ccagctctggagcgacacagtgct
      | || |  |||  || | |||||||||  | ||| | ||
 694 ggaggtagtatagctgagcacttaagcaagctctggactcagacaattct
   QQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 643 tagcagcttccatctgaattgtgaccctg---------------------
    || |  | || || |||||||||||           
 744 gggcttcaatc-tcagatttgtgaccctgggctttacctctgtttttgta
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 672 --------------------------------------------------
                            
 793 tctgtaacgtggaaacagtcttcagaagaacaggaagaactaaatgagat
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 672 --------------------------------------------------
                            
 843 aacatgtacagttcttactacacaaaaagctcatagtacttaatagtagc
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 672 --------------------------------------------------
                            
 893 tttttttttttttttttgagatggaatctcactctgttggctaggctgga
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 672 --------------------------------------------------
                            
 943 gtgcagtggcacaatctcgactcactgcaacctccacctcctaggttcaa
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 672 --------------------------------------------------
                            
 993 gcaattctcagcctcagcctcctgagtagctgggattacaggcacatacc
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 672 ttcacatctacaaaatcttccaggggcaggactgcgtgaggggctggcta
    |||||||  ||| ||  |    | |   ||| | | |
 1043 accacatctggctaat-tttttgtatttttagtagagacgggtttcacca
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 722 tgtggctcacaccccatggtaccttccttgccgctgttgccgaccctgcc
   | | | ||  |  | ||  |||| ||| |  ||   ||||||
 1092 tattggcca-ggctggtcttaaactcctggcctcatgtgatccgcctgcc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 772 ct-gcatccacatgtctcatatttgacatgag------------------
    | || ||| | || | ||  | | ||||         
 1141 ttggcctcccaaagtgtgattacaggcgtgagccaccacacttggcccaa
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 803 --------------------------------------------------
                            
 1191 tagtagcttattctaatcccagctctgccactgacttgctatggcactgc
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 803 -----------------------------------tttaacagctgccga
                     | |  | | | |
 1241 tgttccttaagtatctctcatctaatgggatcagttatctgtgttcacca
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLL

 818 gctaagggaaagagcta-agggaatgagaaaatggccccacacaaagacg
     |   ||| || | | ||||  ||||| ||  || || |  
 1291 aacagaactaagcgcaagactgaattttaaaattcccatgca-aaggctt
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 867 tgggccactgagg-atcgccttccccatgcctaggccacaaactt-ctct
   ||  |  ||  || ||||||||| || ||||| | | || || 
 1340 tgaaagatacagtcctccacttccccatacccaggcctgagagttattca
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 915 ttgggtctatataacac-g--tctctaccctacctaatgtgtcctcaact
   ||| || | |  |||| | ||||||||| | || || |  | ||| 
 1390 ttgagtttcttgtacactgcttctctaccccagctcatatactcataacc
   LLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 962 atctgcccctgcccttaggtgtgggctttgccaccaggcaggtggctagc
    || ||||| |||| ||||||||| ||||| |||||||||||||| |||
 1440 ttc--cccctaccctcaggtgtgggttttgctaccaggcaggtggccagc
   LLLLL123123123123123123123123123123123123123123123

 1012 atgaccaagcctactaccatcatcgagaagaacggggatactatcaccat
   |||||||||||||| || |||||||| ||||| ||||| | | ||||| |
 1488 atgaccaagcctaccacaatcatcgaaaagaatggggacattctcaccct
   12312312312312312312312312312312312312312312312312

 1062 aaagacacaaagtaccttcaagaacacagagatcaactttcagctgggaa
   ||| ||||| || |||||||||||||||||||||| |||| || |||| 
 1538 aaaaacacacagcaccttcaagaacacagagatcagctttaagttggggg
   31231231231231231231231231231231231231231231231231

 1112 tagagttcgacgaggtgacagcagatgaccggaaggtcaaggtgagtcag
   | |||||||| |||  |||||||||||| ||||||||||||| ||||||
 1588 tggagttcgatgagacaacagcagatgacaggaaggtcaaggtaagtcag
   2312312312312312312HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1162 ag-aa-agggga-tggagggcactg-gatggaacaccacagggtaagagg
    | || |||||  ||| | | | | || || | | | | || |||
 1638 ggaaacaggggtggggaatggagagtgctgagactctaaaagagaatagg
   HHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1208 ctggccctcttagctccttggctttttaaccccaaggggcagg-------
   ||||  |||| ||||| ||| | || |||| ||||||||    
 1688 ctggtagtcttggctccctgg-tattgcaccctgaggggcagactatcat
   LLLLLLL231231231231233123123123123123123123QQQQQQQ

 1251 ----------------------ttcataaagcctgctcagtgctgcgatg
              |||||||||||||  ||||||| |||
 1737 ggggaatttacatgaaacaagattcataaagcctgtgtagtgctggaatg
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLL

 1279 gcccagggactaagtataag-c---tctgg-c-c-tgttttctt--ctca
    | | |  |||| || | | |  |||| | | ||||||||| ||| 
 1787 ccactgatgctaaatacatgtcagttctgtcctcttgttttcttccctc-
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1320 ccttcctgggaaggatctatcag-ctgtcact-ggagtgggcag--caga
   ||||| |||||  |||||| | ||| | || ||| ||||||| ||||
 1836 ccttcttgggattcatctat-tgtctg-c-ctcggaatgggcagcacaga
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1366 gccaagatattcttccgacct-tgt-gc--ctccagctccagctgggtga
   |||| ||| |||||| ||||| || | ||||||||||||||||||||
 1883 gccaggatgttcttctgacctcagtatctactccagctccagctgggtga
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1412 ccttgtacaccaaggtacccagtggctctgagg-----------------
   || |||  ||||||| |||| ||||| |||         
 1933 ccctgt---gcaaggtatgcagtagctct-aggtttctttccccttccat
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 1445 --------acatcagcagccatggctgtgacctgaagtgttttaggaatg
       | | | |||||||||||||||||||||| ||||||||||
 1979 agatggagagttatgtggccatggctgtgacctgaagtgctttaggaatg
   QQQQQQQQLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1487 atgcccagaagtcagtg--ctctac--agcgaggtcatcctgg-ctctgg
   ||||||||||||||| | ||| || || |||||||| || ||| |
 2029 atgcccagaagtcagggccctccactgagtgaggtcattgtgacctccag
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLL

 1532 cagcagaggaggcagctgggaacaacaagctgagttctatccacaggttt
   ||||| | ||||||| ||||| | ||||  | ||    | ||
 2079 cagcaaaaaaggcagccaggaactagaagc-acctactcagatgccgctt
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1582 cctgctctgtagctcccaggctagaccactgaccggaacaaactgtttcc
    | || | || ||||||| | | ||| |||||  ||||||| |||||
 2128 -caact-tctaactcccagacatggccaatgaccctgacaaactatttcc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHH

 1632 agtgccaccagttgacaggcacctgcgtttaccaacaggagtgctgttgg
   ||||  |||| |||||||||     |  |   || | ||  
 2176 agtgttgccagctgacaggca-------ggaaagagctatgttccgtgat
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1682 gtgtccatagtctcttcaagtatttattt-aagggtatgggagggagtgt
    | | |  || ||| | || | ||| || || |  |  || |
 2219 agggcattcaccttgtcatgaatgtgtttgcagtgtctcccaccaagcct
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1731 ctacctccagtgatgctcagttatctcatggtggttatcttcttagcagc
     || |  |     |||| |  | ||   |||| |||||
 2269 tagcccctcctcccagggttctatcaccctgcagtggctgtcttggcagc
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHH

 1781 ttg-ctcaaaatctcccagcactg-ggccacgcacagaactaagtaacat
   ||| ||||  | |  ||   | |  | |||||| |  | |
 2319 ttgcctcagccttccaggccaggcatgggagcgagagaacttaagggctt
   HHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 1829 ctgtatctataggttgtccttata-cagtatcctcta-catcacaaccct
      |||||||| ||||| |||| |||| | |||| ||| || | ||
 2369 tgacctctatagggtgtccctatagcagtgt--tctatcatgac-a--ct
   LLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 1877 aaaattcatctct-tcagctcttt-c-c-tcctcacagttgcccccagaa
   | ||||| | | |||||| ||| | | |||||| || || ||||||||
 2414 atcattcagccccatcagctgtttcctcttcctcatagctgtccccagaa
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH12312312312312312

 1923 agaacagggtaggtaccaaccagtcttgcagttacagaggcgctaaagcc
   ||||||||                     
 2464 agaacagg------------------------------------------
   31231231TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

 1973 cagcccaggaccacacagcaagctggaagtgaagatccccaaggcgccc-
        | |||||||  ||||| ||  || |  | || |||| 
 2472 ---------atcacacaggtggctggcagcagagctggggatggtgccca
   TTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQ

 2022 ---------------------tgctgcaccctgctccaccacatgtccca
              |  |  |||| ||||||| || | ||
 2513 aagatggcagtctaccttggataaaggtggctgccccaccacctg-ctca
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 2051 cctacctacatctttgaacttgccatcttccttgagagaccagatttcac
    ||||| | | ||| ||||||| ||| || || | | |||  | 
 2562 --tacct-c--c-ttggacttgcctactttctcaaggggcaagaacccca
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2101 attaaatataacagtggtccactgggatgtct-ggacaat----------
   |||||| | | | | | || ||| ||| || || |||      
 2606 attaaaca-ca-a-tagccctgtggaatgcctagggcaaaaatatctact
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQ

 2140 ---------------------ggggaatga-agattccagaaggtggaat
              ||||||||| |   || | |  | 
 2653 ctgagtaggcaaaaaaaactaggggaatgagaacaaggagtaaggtaagg
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2168 atagacaggaaagagatgagtgacagccatc-------------------
   ||| | | ||   | || ||||| | ||          
 2703 ataaaaaagagcacactaagagacaggcctcataccccttatcacctaaa
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2199 -----------acctttct-aga--ctcctaccgaca-aaccctgct--t
         ||| |||| ||| ||||||| || | ||| |||| |
 2753 caatacacagaacc-ttctcagattctcctactga-accaccttgctcat
   QQQQQQQQQQQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 2232 -agc-tctcctt---ctgacc-tgcaactcccaaattcctaaagcagata
    || || ||||  ||| || ||  | |||||| |||| || | | |
 2801 caggatc-ccttagcctggccttgtggcccccaaactcct--aggaaaga
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2276 gatttggggcagctgcccaacacgaactagctga-g-a--taggctggca
   || |||  ||||||| ||  |||| |||||| | | || |||||||
 2848 gagctggaagagctgccaaatgagaaccagctgatgtatgtatgctggca
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 2322 gcaccaaggaccgaatggtcactggagctagagctagagaacactccaag
   ||||| || | ||   |||| |   | | |       
 2898 gcacccagagctgaggaaccacttcaagggcatcca--------------
   HHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTT

 2372 gatgcctgggtccttggtccaaggaccttgcaattgccgctcttttgcca
           ||| ||||| |||  |||| || || |||  
 2934 ----------------gtcacaggactttgtggttgctgccctcttgttg
   TTTTTTTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLLLLLLLL23123123123123123

 2422 gttaagggaggtcacatggt---------------------------aga
   | ||| ||||||||||| |              || 
 2968 gctaa-agaggtcacatgatgtggaccaagaaaaggtgtaggaatacagg
   12312231231231231231QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLL

 2445 aacaaaagtctaatt-tgccaata--------------------------
      |||||||||| | ||||||             
 3017 gcaggaagtctaattat-ccaatacttcctatcactaagggtcttttaga
   LLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2468 --------------------------------------------------
                            
 3066 cattatgtggactaaccacaaggctggataaagattctcaggactactcc
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2468 --------------------------------------------------
                            
 3116 tcctcctcagtcagtctttcccagggatagactagtaaatcccacctgta
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2468 --------------------------------------------------
                            
 3166 tctgaggggaccaggctacgggaatcacctagagtacagataagtgtctg
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2468 -----------------------------------------------tat
                           ||
 3216 tcttgaaggcttgtggtacttctcagagccaggctctctggctccaccat
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLL

 2471 caaggctgagctgcctgccatgcccactgccagagggccccgcccctgca
     | |||   || || |||| | | | || |||| | ||| ||
 3266 actgcctgcctctccctccttgcctaatatctgaaggcctcttccc--ca
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLHHHHHHH

 2521 gagcaggaagcttg-ggcagctg-ggctggaggtg---------------
   || ||| || | | || ||| | |||||||||||        
 3314 ga-aaggcag-tagtgg-agcagaggctggaggtgaactagatgtcttgc
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHQQQQQQQQQQQQQQQ

 2554 ----------------------ggctgtctgctgatcc-cagcaccatca
              | |||  || ||| || ||||||||
 3361 agggatagctgggaggcggattgcctgagctcttgtcctca-caccatca
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLHHHHHHHHHHHHHHH

 2581 ctggttaggttcctggtttg------------------------------
   || ||| || ||  | ||               
 3410 ctagtttgggtcaaaggctgtgtcctctgtggcccagtgtccagacccca
   HHHHHHLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2601 --------------tcctggctctggtcacagcttagg-ctct-gtctct
          ||||| || | |||||||| ||| ||||  ||||
 3460 ccctgcccctcaattcctgactaagatcacagctcaggcctctaccctct
   QQQQQQQQQQQQQQ123123123123123123123123312311231231

 2635 ttccacagtcactggtgacgctggacggaggcaaactcatccatgtgcag
   |||||||||| | ||||| ||||| ||||| ||||| | || |||||
 3510 ttccacagtccattgtgacactggatggagggaaacttgttcacctgcag
   23123123123123123123123123123123123123123123123123

 2685 aagtggaacgggcaggagacaacactaactagggagctagttgacgggaa
   || ||| ||||||| ||||| |||||   |||||||| |||| || ||
 3560 aaatgggacgggcaagagaccacacttgtgcgggagctaattgatggaaa
   12312312312312312312312312LLLLLHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 2735 actcatcctggtaagatgggcagtgacgggcct-----------------
   ||||||||||||||||||||||   || ||         
 3610 actcatcctggtaagatgggcaactttggagctatatctgattggttatt
   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 2768 ----------------------------taaagcaacaagtaccacacct
                 ||||  ||||| | | | 
 3660 actactgctctttcagccaagcctgttctaaaaagccaagtcctcccctg
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2790 tctccagcccga-ctaggacaagagaggcaggggtggg------------
     | |  | || |||||||||| | | |||||      
 3710 agagctgtagaagctgggacaagaga-gtggttgtgggtcagggtggtat
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQ

 2827 -------------------gtcctggctgtggatttacacaggtcttggt
             || ||||| |||| | ||||||| |   
 3759 caggtgggaatttttctgtgtagtggctttggactcacacaggccggaac
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 2858 tcaagcatcagtctaaaggctatctgac
   ||||  | |  || |||||| ||||
 3809 tcaaatcttaccttataggctacatgac
   LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL