T0384.t06.w0.5-scores


Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1evjA3521.18e-41 1ofgA c.2.1.3 d.81.1.5
1ofgA3814.23e-41 1ofgA c.2.1.3 d.81.1.5
1rydA3874.67e-41  
1h6dA4335.41e-41   c.2.1.3 d.81.1.5
1zh8A3407.85e-40  
1ydwA3621.32e-37  
1tltA3192.81e-30   c.2.1.3 d.81.1.5
1xeaA3231.51e-27   c.2.1.3 d.81.1.5
1gcuA2951.12e-17 1gcuA c.2.1.3 d.81.1.4
1lc0A2941.21e-17   c.2.1.3 d.81.1.4
2h63A2922.61e-17  
1ff9A4508.93e-14 1ff9A c.2.1.3 d.81.1.2
1drw2734.38e-11 1drw c.2.1.3 d.81.1.3
2czcA3346.79e-11  
1b7gO3401.46e-10 1b7gO c.2.1.3 d.81.1.1
1cf2O3373.35e-10 1b7gO c.2.1.3 d.81.1.1
1gd1O3344.72e-10 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
2gf2A2965.14e-10  
1np3A3385.60e-10   a.100.1.2 c.2.1.6
1vpdA2996.39e-10  
1s7cA3317.10e-10   c.2.1.3 d.81.1.1
1nptO3347.32e-10   c.2.1.3 d.81.1.1
1nqoA3348.11e-10   c.2.1.3 d.81.1.1
3dbvO3349.47e-10 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1gaeO3301.05e-09 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1gadO3301.14e-09 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
2dbvO3341.50e-09 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1vc2A3312.62e-09   c.2.1.3 d.81.1.1
2h78A3023.33e-09  
1cerA3314.22e-09  
1ys4A3545.00e-09  
1ywgO3376.05e-09  
2b4rO3457.10e-09  
2ahrA2591.97e-08  
1gypA3582.57e-08 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1i32A3602.59e-08   c.2.1.3 d.81.1.1
1nvmB3123.05e-08   c.2.1.3 d.81.1.1
1hdgO3325.65e-08 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1oi7A2885.84e-08   c.2.1.8 c.23.4.1
1k3tA3591.06e-07   c.2.1.3 d.81.1.1
1obfO3351.86e-07   c.2.1.3 d.81.1.1
1u8fO3353.49e-07  
1znqO3383.81e-07  
1j0xO3326.52e-07   c.2.1.3 d.81.1.1
1zcjA4638.41e-07  
1jn0A3351.04e-06   c.2.1.3 d.81.1.1
2cvzA2891.60e-06  
1ggaA3582.07e-06 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1rm4A3372.42e-06   c.2.1.3 d.81.1.1
1p9lA2452.92e-06   c.2.1.3 d.81.1.3
1rm3A3373.07e-06   c.2.1.3 d.81.1.1
1rm5A3373.99e-06   c.2.1.3 d.81.1.1
1yl5A2476.99e-06  
3gpdG3348.74e-06 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1vm6A2281.07e-05   c.2.1.3 d.81.1.3
2g17A3371.31e-05  
1yl7A2451.39e-05  
1f06A3201.62e-05 1dapA c.2.1.3 d.81.1.3
1gpdG3341.69e-05 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
4gpd13331.83e-05 1dssG
2cvoA3662.06e-05  
1zejA2933.08e-05  
1y81A1383.59e-05  
1crwG3333.73e-05 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1vknA3514.42e-05   c.2.1.3 d.81.1.1
1dssG3335.62e-05 1dssG c.2.1.3 d.81.1.1
1gpjA4045.78e-05   a.151.1.1 c.2.1.7 d.58.39.1
1ihxA3335.92e-05   c.2.1.3 d.81.1.1
1yb4A2957.11e-05  
1pgjA4787.79e-05 2pgd a.100.1.1 c.2.1.6
1yqgA2631.28e-04  
1ygyA5291.49e-04  
1jayA2122.22e-04   c.2.1.6
1xygA3592.30e-04  
2f1kA2792.34e-04  
1yrlA4912.41e-04  
1ldnA3163.23e-04 1hyhA c.2.1.5 d.162.1.1
1ldbA3173.24e-04  
1onoA3983.30e-04   a.69.3.1 c.2.1.3 d.81.1.3
1ebfA3583.50e-04 1ebuA c.2.1.3 d.81.1.2
1q7gA3593.53e-04   c.2.1.3 d.81.1.2
1q0qA4063.56e-04   a.69.3.1 c.2.1.3 d.81.1.3
2c82A4133.99e-04  
1bg63594.09e-04 1bg6 a.100.1.5 c.2.1.6
1r0kA3884.81e-04   a.69.3.1 c.2.1.3 d.81.1.3
2ez3A3026.25e-04  
1t1rA3986.52e-04   a.69.3.1 c.2.1.3 c.2.1.3 d.81.1.3
1jvsA4006.66e-04   a.69.3.1 c.2.1.3 d.81.1.3
1a5z3197.52e-04 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1
1gsoA4318.16e-04 1gsoA b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1hyhA3091.46e-03 1hyhA c.2.1.5 d.162.1.1
1z82A3351.75e-03  
2g5cA2812.19e-03  
1ib6A3122.92e-03   c.2.1.5 d.162.1.1
2cmd3123.31e-03 2cmd c.2.1.5 d.162.1.1
1y1pA3423.51e-03  
2d5cA2634.52e-03  
1qydA3134.65e-03   c.2.1.2
1h2hA2416.74e-03   d.81.1.3 c.2.1.3
2scuA2887.93e-03 2scuA c.2.1.8 c.23.4.1

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1cqjA2868.30e-03 2scuA c.2.1.8 c.23.4.1
1j5pA2539.13e-03   d.81.1.3 c.2.1.3
2dfdA3429.32e-03  
1mldA3149.82e-03 2cmd c.2.1.5 d.162.1.1
1wwkA3071.13e-02  
1lsuA1471.21e-02   c.2.1.9
1i36A2641.58e-02   a.100.1.8 c.2.1.6
1y6jA3182.35e-02  
1nvtA2872.55e-02   c.2.1.7 c.58.1.5
1qp8A3033.58e-02 1qp8A c.2.1.4 c.23.12.1
2gn4A3444.21e-02  
2fp4A3054.36e-02  
1x7dA3504.42e-02  
2dldA3374.45e-02 1dxy c.2.1.4 c.23.12.1
1qycA3084.51e-02   c.2.1.2
1eudA3114.77e-02 2scuA c.2.1.8 c.23.4.1
1kvt3385.05e-02 1xel c.2.1.2
1k2wA2565.85e-02   c.2.1.2
2g0tA3505.94e-02  
1pquA3715.96e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1kvs3386.15e-02 1xel c.2.1.2
1a2oA3496.21e-02 1chd c.23.1.1 c.40.1.1
1nwcA3716.33e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1udc3386.34e-02 1xel c.2.1.2
4uagA4376.34e-02 4uagA c.5.1.1 c.59.1.1 c.72.2.1
1kvu3386.37e-02 1xel c.2.1.2
1a9z3386.40e-02 1xel c.2.1.2
1kvq3386.40e-02 1xel c.2.1.2
1kvr3386.43e-02 1xel c.2.1.2
1a9y3386.44e-02 1xel c.2.1.2
1ps8A3716.50e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1udb3386.50e-02 1xel c.2.1.2
1pzgA3316.59e-02   c.2.1.5 d.162.1.1
1dljA4026.66e-02 1dliA a.100.1.4 c.2.1.6 c.26.3.1
1dliA4026.68e-02 1dliA a.100.1.4 c.2.1.6 c.26.3.1
1r66A3376.82e-02   c.2.1.2
1pr3A3716.88e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1r6dA3377.43e-02   c.2.1.2
1lrkA3387.49e-02   c.2.1.2
1vl8A2677.59e-02   c.2.1.2
1s3iA3107.96e-02   b.46.1.1 c.65.1.1
1ozaA3718.26e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1pu2A3718.29e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1vjpA3948.33e-02   c.2.1.3 d.81.1.3
1mb4A3708.82e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1uufA3699.26e-02   b.35.1.2 c.2.1.1
1pqpA3719.33e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
2d1yA2569.43e-02  
1nwhA3719.63e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
1q2xA3719.64e-02   c.2.1.3 d.81.1.1
2pgd4821.06e-01 2pgd a.100.1.1 c.2.1.6
2g1uA1551.09e-01  
1mv8A4361.11e-01   a.100.1.4 c.2.1.6 c.26.3.1
1v4vA3761.38e-01   c.87.1.3
1p77A2721.39e-01   c.2.1.7 c.58.1.5
1gv0A3101.51e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1eq2A3101.55e-01 1eq2A c.2.1.2
1hey1281.59e-01 3chy c.23.1.1
2gasA3071.64e-01  
1ez4A3181.67e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
2ew2A3161.69e-01  
1lssA1401.80e-01   c.2.1.9
1lldA3191.91e-01 3ldh c.2.1.5 d.162.1.1
1uxkA3092.01e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1xdwA3312.06e-01  
2hdhA2932.07e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1uxgA3092.18e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1dxy3332.26e-01 1dxy c.2.1.4 c.23.12.1
1ulzA4512.36e-01   b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1uxjA3092.38e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1cydA2442.41e-01 1cydA c.2.1.2
1ur5A3092.52e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1hdoA2062.61e-01 1he2A c.2.1.2
1guzA3102.69e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1f0yA3022.71e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1lsjA3022.74e-01   a.100.1.3 c.2.1.6
1ojuA2942.79e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
1m76A3022.86e-01   a.100.1.3 c.2.1.6
1m75A3022.92e-01   a.100.1.3 c.2.1.6
1lsoA3022.96e-01   a.100.1.3 c.2.1.6
1il0A3022.96e-01   a.100.1.3 c.2.1.6
3hdhA3023.02e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1brmA3673.03e-01 1brmA c.2.1.3 d.81.1.1
1gv1A3103.19e-01   c.2.1.5 d.162.1.1
2bw0A3293.28e-01  
3hadA3083.35e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1gy8A3973.47e-01   c.2.1.2
1mx3A3473.56e-01   c.2.1.4 c.23.12.1
1f17A3103.76e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1e6uA3213.79e-01 1bsvA c.2.1.2
2bllA3453.83e-01  
1bwsA3213.93e-01 1bsvA c.2.1.2
2d0iA3334.15e-01  
1bsvA3214.16e-01 1bsvA c.2.1.2
1e7qA3214.36e-01 1bsvA c.2.1.2
1sqiA3934.67e-01   d.32.1.3 d.32.1.3
1e7sA3214.74e-01 1bsvA c.2.1.2
1e7rA3215.62e-01 1bsvA c.2.1.2
1j49A3335.63e-01   c.2.1.4 c.23.12.1
1b74A2545.65e-01 1b74A c.78.2.1 c.78.2.1

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1o7jA3276.25e-01   c.88.1.1
1pr9A2446.27e-01   c.2.1.2
1dv1A4496.38e-01 1bncA b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1obbA4806.39e-01   c.2.1.5 d.162.1.2
1x0vA3546.43e-01  
1itwA7416.88e-01   c.77.1.2
1nytA2717.12e-01   c.2.1.7 c.58.1.5
1t4bA3677.13e-01   c.2.1.3 d.81.1.1
1j4aA3337.38e-01   c.2.1.4 c.23.12.1
1sovA3287.57e-01  
1vlwA2178.04e-01   c.1.10.1
1wpqA3498.13e-01  
2b4qA2768.33e-01  
1yxmA3038.76e-01  
1dv2A4529.08e-01 1bncA b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1yqdA3669.60e-01  
1npyA2711.03e+00   c.2.1.7 c.58.1.5
1wa3A2051.10e+00  
1z75A3581.10e+00  
1z7bA3581.17e+00  
1z74A3581.22e+00  
1gr0A3671.28e+00   c.2.1.3 d.81.1.3
1u9jA3581.36e+00  
1z73A3581.42e+00  
1hyeA3131.50e+00 2cmd c.2.1.5 d.162.1.1
1dcnA4331.50e+00 1auwA a.127.1.1
1hkuA3581.54e+00   c.2.1.4 c.23.12.1
1oc2A3481.54e+00   c.2.1.2
2a0uA3831.59e+00  
2gpwA4691.63e+00  
2gpsA4691.91e+00  
1kewA3611.91e+00   c.2.1.2
1dcnD4451.92e+00 1auwA a.127.1.1
1e6jP2101.94e+00 1ak4C a.28.3.1 a.73.1.1
1ofuA3202.02e+00   c.32.1.1 d.79.2.1
1dcnC4472.02e+00 1auwA a.127.1.1
1kjqA3912.08e+00   b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1eyzA3922.09e+00 1ez1A b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1o5iA2492.11e+00   c.2.1.2
1y1tA2532.19e+00  
1pn3A4042.31e+00   c.87.1.5
1bdmA3272.38e+00 1bmdA c.2.1.5 d.162.1.1
1smkA3262.41e+00  
1u8xX4722.46e+00   c.2.1.5 d.162.1.2
2avyB2402.51e+00  
1wcxA2612.52e+00  
1wcwA2612.55e+00  
1llc3252.62e+00 1hyhA c.2.1.5 d.162.1.1
1qpcA2792.76e+00 1fgkA d.144.1.7
2gar2122.80e+00 2gar c.65.1.1
1c3eA2092.84e+00 2gar c.65.1.1
1jkxA2122.89e+00   c.65.1.1
1txgA3353.05e+00  
1xseA2953.05e+00  
1zcfA3273.05e+00  
1o60A2923.06e+00   c.1.10.4
1pj5A8303.13e+00   b.44.2.1 c.3.1.2 d.16.1.5 d.250.1.1
1ae1A2733.17e+00 1bdb c.2.1.2
2bgnE3633.65e+00  
1gegA2563.70e+00 1ybvA c.2.1.2
1v5fA5893.70e+00  
1w1iE3573.78e+00   c.1.9.1
1v5eA5903.80e+00  
1qxlA3563.81e+00   c.1.9.1
1zjyA2513.90e+00  
2g50A5304.01e+00  
1kyqA2744.05e+00   c.2.1.11 e.37.1.1
2dbqA3344.08e+00  
1w5fA3534.10e+00  
1jdeA8734.12e+00   c.1.12.2 c.8.1.1 d.142.1.5
1vgvA3844.18e+00   c.87.1.3
1xg5A2794.20e+00  
1jw9B2494.22e+00   c.111.1.1
1omoA3224.23e+00   c.2.1.13
1f6dA3764.56e+00 1f6dA c.87.1.3
1vllA3345.03e+00   c.2.1.13
1qpdA2795.28e+00 1fmk d.144.1.7
1bmdA3275.40e+00 1bmdA c.2.1.5 d.162.1.1
1kblA8735.55e+00   c.1.12.2 c.8.1.1 d.142.1.5
1ggoA8735.55e+00 1dik c.1.12.2 c.8.1.1 d.142.1.5
1fmtA3145.59e+00 1fmtA b.46.1.1 c.65.1.1
1ipeA2595.62e+00   c.2.1.2
2ajtA5005.66e+00  
1ymv1295.66e+00 3chy c.23.1.1
2ae2A2605.67e+00 1bdb c.2.1.2
2bgkA2785.79e+00  
1dcnB4465.85e+00 1auwA a.127.1.1
1ee0A4025.94e+00 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2
1inlA2966.14e+00   c.66.1.17
1zitA1216.15e+00  
2gv8A4476.60e+00  
1mzhA2256.65e+00   c.1.10.1
1xwwA1576.70e+00  
2dikA8736.72e+00 1dik c.1.12.2 c.8.1.1 d.142.1.5
1nffA2606.74e+00   c.2.1.2
1u1gA2566.88e+00  
1rxyA2536.90e+00   c.56.2.1
1vqwA4576.92e+00  
1ybvA2836.93e+00 1ybvA c.2.1.2
1hy0A4666.98e+00 1auwA a.127.1.1

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1sevA3627.00e+00  
1piwA3607.03e+00   b.35.1.2 c.2.1.1
2bd0A2447.13e+00  
2gjlA3287.20e+00  
2sfpA3887.36e+00 1bd0A b.49.2.2 c.1.6.1
2belA2837.40e+00  
1bd0A3887.42e+00 1bd0A b.49.2.2 c.1.6.1
1dik8747.47e+00 1dik c.1.12.2 c.8.1.1 d.142.1.5
1g0oA2837.52e+00 1ybvA c.2.1.2
1ftxA3877.56e+00   b.49.2.2 c.1.6.1
1w5bA3647.61e+00  
2b1eA5647.62e+00  
1xu9A2867.66e+00  
2a35A2157.70e+00  
1xqlA3888.07e+00  
1w5eA3648.17e+00  
1ortA3358.26e+00 1othA c.78.1.1 c.78.1.1
2b7mA5668.36e+00  
1pjcA3618.37e+00 1sayA c.2.1.4 c.23.12.2
3lck2718.58e+00 1fmk d.144.1.7
1l5zA1558.79e+00   c.23.1.1
1fsz3728.86e+00 1fsz c.32.1.1 d.79.2.1
1vhcA2249.09e+00   c.1.10.1
1xgkA3529.10e+00  
2gsdA4029.21e+00  
1wzeA3279.40e+00  
1ulsA2459.87e+00  
1qkkA1559.97e+00 1dbwA c.23.1.1
1sjiA3509.98e+00  
1korA4001.02e+01   c.26.2.1 d.210.1.1
2bi7A3841.03e+01  
1tygA2531.04e+01   c.1.31.1
2c72A5201.04e+01  
1uj6A2271.06e+01   c.124.1.4 d.58.40.1
2h1sA3281.06e+01  
1y7tA3271.09e+01  
1o0yA2601.10e+01   c.1.10.1
1sb8A3521.11e+01   c.2.1.2
2ba0A2291.11e+01  
1wamA3841.12e+01  
1xm3A2641.12e+01  
2a94A3211.13e+01  
1t2dA3221.15e+01   c.2.1.5 d.162.1.1
1y4iA3981.16e+01  
1mi4A4271.17e+01   d.68.2.2
1t2eA3221.19e+01   c.2.1.5 d.162.1.1
2b5lA11401.19e+01  
1eps4271.20e+01 1eps d.68.2.2
2b69A3431.20e+01  
2c76A5201.21e+01  
1rvgA3051.22e+01   c.1.10.2
2bk5A5201.22e+01  
1b8pA3291.23e+01 1bmdA c.2.1.5 d.162.1.1
1a3qA2851.23e+01 1a3qA b.1.18.1 b.2.5.3
1bxkA3551.23e+01 1bxkA c.2.1.2
1zud12511.24e+01  
1pl8A3561.25e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1d7kA4211.26e+01 7odcA b.49.2.3 c.1.6.1
1bdb2771.29e+01 1bdb c.2.1.2
1oaa2591.29e+01 1oaa c.2.1.2
1xivA3231.29e+01  
1bs0A3841.30e+01 1bs0A c.67.1.4
1sep2611.30e+01 1oaa c.2.1.2
1s3eA5201.31e+01   c.3.1.2 d.16.1.5
1zowA3131.32e+01  
1vp8A2011.33e+01  
1xfcA3841.34e+01  
1zfnA2531.35e+01  
2c75A5201.37e+01  
1djeA3841.38e+01 1bs0A c.67.1.4
1g38A3931.39e+01 2admA c.66.1.27
1dosA3581.40e+01 1dosA c.1.10.2
1zk4A2511.41e+01  
1py5A3261.42e+01   d.144.1.7
1gynA3581.42e+01   c.1.10.2
4pgaA3371.43e+01 4pgaA c.88.1.1
1vorV1131.46e+01  
2d3oS1151.47e+01  
1djpA3301.47e+01 4pgaA c.88.1.1
2admA4211.48e+01 2admA c.66.1.27
1t9hA3071.54e+01  
1t8fA1641.56e+01  
1o97C2641.58e+01   c.26.2.3
1b6cB3421.59e+01 1b6cB d.144.1.7
1nbaA2641.61e+01 1nbaA c.33.1.3
1g6sA4271.62e+01 1eps d.68.2.2
1ldg3161.63e+01 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1
1fmcA2551.64e+01 1cydA c.2.1.2
1keeB3821.65e+01   c.8.3.1 c.23.16.1
1tvzA3881.66e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1rq2A3821.70e+01   c.32.1.1 d.79.2.1
1m6vB3821.72e+01   c.8.3.1 c.23.16.1
1t36B3821.73e+01   c.8.3.1 c.23.16.1
1q36A4271.73e+01   d.68.2.2
1umdB3241.73e+01   c.36.1.7 c.48.1.2
1vflA3561.74e+01  
2dq7X2831.75e+01  
1u16A4721.76e+01  
1c30B3821.77e+01   c.8.3.1 c.23.16.1
1aqjA4211.78e+01 2admA c.66.1.27

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1dxhA3351.78e+01 1othA c.78.1.1 c.78.1.1
2c73A5201.78e+01  
1m7jA4841.78e+01   b.92.1.6 b.92.1.6 c.1.9.11
1a49A5301.79e+01 1a49A b.58.1.1 c.1.12.1 c.49.1.1
1a9xB3791.81e+01 1c3oB c.8.3.1 c.23.16.1
1skxA3131.83e+01  
2aw4C2731.85e+01  
2blnA3051.87e+01  
1f3wA5301.90e+01   b.58.1.1 c.1.12.1 c.49.1.1
1p85A2721.91e+01   i.1.1.1
1luaA2871.94e+01   c.2.1.7 c.58.1.4
1ydeA2701.97e+01  
1mzjA3391.99e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1pkn5302.00e+01 1a49A b.58.1.1 c.1.12.1 c.49.1.1
2bpqA3732.05e+01  
1ceqA3162.05e+01 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1
1zvwA3782.05e+01  
1xhlA2972.07e+01   c.2.1.2
1yrwA3022.08e+01  
1x13A4012.08e+01  
1jdbC3822.08e+01   c.8.3.1 c.23.16.1
1f3xA5302.12e+01   b.58.1.1 c.1.12.1 c.49.1.1
1ntoA3472.15e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1xmpA1702.15e+01  
1snyA2672.20e+01   c.2.1.2
1wvgA3592.21e+01  
2ajrA3312.23e+01  
1vjoA3932.25e+01   c.67.1.3
1nrlA3162.27e+01   a.123.1.1
1cs0B3822.29e+01 1c3oB c.8.3.1 c.23.16.1
1rw8A3012.30e+01  
1tjyA3162.33e+01   c.93.1.1
1mg5A2552.35e+01   c.2.1.2
1dbwA1262.36e+01 1dbwA c.23.1.1
1xwoA4652.38e+01  
1wsaA3302.38e+01 4pgaA c.88.1.1
1xpkC3882.42e+01  
1oc4A3222.44e+01   c.2.1.5 d.162.1.1
1k7wA4682.52e+01   a.127.1.1
1geeA2612.54e+01   c.2.1.2
1jvbA3472.58e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1hy1A4682.62e+01 1auwA a.127.1.1
1rwbA2612.64e+01   c.2.1.2
1vjyA3032.66e+01   d.144.1.7
1auwA4682.76e+01 1auwA a.127.1.1
2ag5A2462.76e+01  
1gveA3272.77e+01   c.1.7.1
1evyA3662.80e+01 1evyA a.100.1.6 c.2.1.6
1gveB3272.83e+01   c.1.7.1
1fkx3492.84e+01 1a4mA c.1.9.1
1d5wA1262.94e+01 1dbwA c.23.1.1
1tjuA4743.00e+01   a.127.1.1
2gs6A3303.00e+01  
1tjvA4743.05e+01   a.127.1.1
1hcz2523.05e+01 1hcz b.2.6.1 b.84.2.2
1m14A3333.06e+01   d.144.1.7
1xpkA3883.10e+01  
1n2sA2993.11e+01   c.2.1.2
2clpA3473.12e+01  
1z7eA6603.16e+01  
1kolA3983.16e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1ctm2503.17e+01 1hcz b.2.6.1 b.84.2.2
1uwjA2763.19e+01   d.144.1.7
1xdiA4993.25e+01  
2a92A3213.29e+01  
1gz6A3193.29e+01   c.2.1.2
1gkrA4583.30e+01   b.92.1.3 c.1.9.6
1wleA5013.31e+01  
1uf9A2033.32e+01   c.37.1.1
2briA2253.33e+01  
1q1rA4313.41e+01   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1rk6A4963.44e+01   b.92.1.6 b.92.1.6 c.1.9.11
1edoA2443.46e+01 1ybvA c.2.1.2
2bmuA2263.46e+01  
1y5mA2763.50e+01  
1zsyA3573.50e+01  
1oemX3213.51e+01   c.45.1.2
1e6kA1303.52e+01 3chy c.23.1.1
1u7tA2613.62e+01  
1b1yA5003.65e+01 1byb c.1.8.1
1rjqA4963.65e+01   b.92.1.6 b.92.1.6 c.1.9.11
1uwhA2763.66e+01   d.144.1.7
1ymuA1303.68e+01 3chy c.23.1.1
1xpmA3963.71e+01  
2bmwA3043.71e+01  
1ujqA3053.72e+01   c.1.12.7
1i0aA4663.75e+01 1auwA a.127.1.1
2apr3253.77e+01 2er7E b.50.1.2
1fezA2563.77e+01 1fezA c.108.1.3
1xcbA2113.78e+01   a.4.5.38 c.2.1.12
2a4kA2633.79e+01  
1qz9A4163.79e+01   c.67.1.3
1i19A5613.81e+01 1i19A d.58.32.3 d.145.1.1
1vkmA2973.86e+01   c.138.1.1
1x7gA2613.89e+01  
1ka9F2523.91e+01   c.1.2.1
1qwjA2293.95e+01   c.68.1.13
1j6uA4693.97e+01   c.5.1.1 c.59.1.1 c.72.2.1
1v4yA4963.97e+01   b.92.1.6 b.92.1.6 c.1.9.11
2f5qA2743.99e+01  

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1uh9A3254.03e+01   b.50.1.2
1o08A2214.03e+01   c.108.1.6
1gqnA2524.06e+01   c.1.10.1
1jpaA3124.08e+01   d.144.1.7
1e7yA4854.09e+01 1dpgA c.2.1.3 d.81.1.5
1x18X2924.13e+01  
2f5nA2744.15e+01  
1so8A2614.18e+01   c.2.1.2
1up4A4154.20e+01  
1p3dA4754.21e+01   c.5.1.1 c.59.1.1 c.72.2.1
1mqbA3334.21e+01   d.144.1.7
2c4vA1674.21e+01  
1m2gA2494.24e+01   c.31.1.5
1qmgA5244.27e+01 1qmgA a.100.1.2 c.2.1.6
1m2hA2494.30e+01   c.31.1.5
1up6A4164.30e+01   c.2.1.5 d.162.1.2
1rqlA2674.33e+01   c.108.1.3
1pkm5304.33e+01 1a49A b.58.1.1 c.1.12.1 c.49.1.1
2f46A1564.34e+01  
1x8hA2284.36e+01  
2cfyA5214.42e+01  
1gpeA5874.45e+01 1gpeA c.3.1.2 d.16.1.1
1cs0A10734.48e+01   a.92.1.1 c.24.1.1 c.30.1.1 c.30.1.1 d.142.1.2 d.142.1.2
1ykfA3524.49e+01 1pedA b.35.1.2 c.2.1.1
1x8iA2274.50e+01  
1up7A4174.50e+01  
1m9dC1464.53e+01   a.73.1.1
1z45A6994.53e+01  
1wmaA2764.54e+01  
1egaA3014.55e+01 1egaA c.37.1.8 d.52.3.1
1ab6A1254.55e+01 3chy c.23.1.1
1x3lA4404.56e+01  
1w4zA2814.58e+01  
1rwtA2324.61e+01   f.43.1.1
1iciA2564.65e+01 1iciA c.31.1.5
2bbzA2494.68e+01  
1p3y11944.74e+01  
1rdfA2674.75e+01   c.108.1.3
1tc5A1944.76e+01   c.110.1.1
1a5y3304.76e+01 1pty c.45.1.2
1wzaA4884.84e+01  
1ptuA3214.84e+01 1pty c.45.1.2
1yb5A3514.84e+01  
2dbyA3684.87e+01  
2c91A3384.90e+01  
1eeoA3214.92e+01 1pty c.45.1.2
2c57A1804.96e+01  
2brxA2445.03e+01  
1mg2D1555.04e+01   a.3.1.1
1zjhA5485.05e+01  
1pov03415.05e+01  
2ax3A5025.05e+01  
1uio3495.06e+01 1a4mA c.1.9.1
1g6kA2615.07e+01   c.2.1.2
1knwA4255.08e+01   b.49.2.3 c.1.6.1
1bvyF1915.09e+01 1bvyF c.23.5.1
1xyzA3475.10e+01 1taxA c.1.8.3
1r8jA2895.13e+01   a.186.1.1 c.23.1.5
1l8gA3215.15e+01   c.45.1.2
1x8gA2275.18e+01  
1h93A4855.32e+01 1dpgA c.2.1.3 d.81.1.5
2ada3525.34e+01 1a4mA c.1.9.1
1v7zA2605.35e+01   c.125.1.1
1q7rA2195.43e+01   c.23.16.1
1ezsA1425.48e+01 1sluA b.16.1.1
2d3jA1575.48e+01  
1hl2A2975.48e+01   c.1.10.1
1o69A3945.49e+01   c.67.1.4
1a4mA3495.50e+01 1a4mA c.1.9.1
1uip3495.53e+01 1a4mA c.1.9.1
1ub7A3225.55e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1hdcA2545.56e+01 1e6wA c.2.1.2
1vajA2145.58e+01  
1m9fC1465.61e+01   a.73.1.1
1xkkA3525.61e+01  
1h9aA4855.62e+01 1dpgA c.2.1.3 d.81.1.5
1bzcA3215.63e+01 1pty c.45.1.2
1y6bA3665.70e+01  
1tmy1205.76e+01 1dbwA c.23.1.1
1ujnA3485.85e+01   e.22.1.1
1ewyA3035.89e+01 1fnc b.43.4.2 c.25.1.1
1m54A3635.90e+01   c.79.1.1
1m9eC1465.90e+01   a.73.1.1
1uayA2425.93e+01   c.2.1.2
1rhd2935.94e+01 1rhs c.46.1.2 c.46.1.2
1sgjA2845.99e+01   c.1.12.5
2mtaC1476.01e+01 2mtaC a.3.1.1
1fxoA2936.06e+01 1g0rA c.68.1.6
1dpgA4856.08e+01 1dpgA c.2.1.3 d.81.1.5
1yxtA2936.09e+01  
2dpg4856.25e+01 1dpgA c.2.1.3 d.81.1.5
1m9xC1466.33e+01   a.73.1.1
1m22A5036.36e+01   c.117.1.1
1ehc1286.36e+01 3chy c.23.1.1
1pk0A5076.36e+01   e.41.1.1
1dp2A2936.40e+01 1rhs c.46.1.2 c.46.1.2
1tf4A6056.43e+01 1tf4A a.102.1.2 b.2.2.2
1k8tA5106.46e+01   e.41.1.1
1m9hA2786.47e+01   c.1.7.1
1chwA3896.48e+01 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1jhhA2026.50e+01   a.4.5.2 b.87.1.1
1h5yA2536.53e+01   c.1.2.1
5bj3A3856.53e+01   c.67.1.1
1ovyA1206.55e+01   c.55.4.1
1rhs2966.57e+01 1rhs c.46.1.2 c.46.1.2
1vcrA2326.59e+01   i.5.1.1
2bhwA2326.60e+01  
2cmwA3106.67e+01  
2g39A4976.71e+01  
1gcoA2616.73e+01 1ybvA c.2.1.2
1e6lA1276.75e+01 3chy c.23.1.1
1xszA3566.77e+01  
1m2kA2496.77e+01   c.31.1.5
1ab5A1256.81e+01 3chy c.23.1.1
1cmlA3896.86e+01 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2
1jbeA1286.87e+01 3chy c.23.1.1
1qv9A2836.88e+01   c.127.1.1
1pmi4406.90e+01 1pmi b.82.1.3
1a8q2746.92e+01 1brt c.69.1.12
1kmiY1296.95e+01   c.23.1.1
2f54D2066.99e+01  
1quf3047.00e+01 1fnc b.43.4.2 c.25.1.1
1cye1297.01e+01 3chy c.23.1.1
1m9yC1467.01e+01   a.73.1.1
1l8lA2257.02e+01   c.108.1.4
1hslA2387.03e+01 1lst c.94.1.1
1zfjA4917.06e+01 1ak5 c.1.5.1 d.37.1.1 d.37.1.1
1q7cA2447.06e+01   c.2.1.2
1fxjA3317.12e+01 1fwyA b.81.1.4 c.68.1.5
1wn7A7747.26e+01  
1eceA3587.27e+01 1eceA c.1.8.3
1afvA1517.27e+01 1ak4C a.73.1.1
1d4zA1287.34e+01 3chy c.23.1.1
1pbwA2167.36e+01 1pbwA a.116.1.1
1xqzA3007.38e+01  
1uirA3147.45e+01   c.66.1.17
1n7kA2347.46e+01   c.1.10.1
1wwmA1907.47e+01  
1ak4C1457.49e+01 1ak4C a.73.1.1
1aax3217.54e+01 1pty c.45.1.2
1ptvA3217.57e+01 1pty c.45.1.2
1m9cC1467.58e+01   a.73.1.1
1u0sY1187.62e+01   c.23.1.1
1i89A3897.64e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1aua2967.70e+01 1aua a.5.3.1 c.13.1.1
2a0nA2657.71e+01  
1d6iA3887.72e+01 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2
1ze0A1817.75e+01  
1vpe3987.80e+01 16pk c.86.1.1
1mihA1297.84e+01   c.23.1.1
1yxoA3287.86e+01  
1yxsA2937.87e+01  
1dg9A1577.87e+01 1dg9A c.44.1.1
2ajaA3767.89e+01  
5bj4A3857.89e+01   c.67.1.1
1a802777.90e+01 1frb c.1.7.1
1hxhA2537.91e+01   c.2.1.2
1wnsA7747.94e+01   c.55.3.5 e.8.1.1
1hw6A2787.98e+01 1frb c.1.7.1
1i88A3897.98e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1o6zA3038.01e+01   c.2.1.5 d.162.1.1
1amk2518.07e+01 1amk c.1.1.1
1d3aA3038.07e+01 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1
1ydnA2958.07e+01  
1wekA2178.08e+01  
1xwsA3138.10e+01  
2et6A6048.12e+01  
1vlzA1288.15e+01 3chy c.23.1.1
1aq0A3068.15e+01 1aq0A c.1.8.3
1vl0A2928.17e+01   c.2.1.2
1b0aA2888.33e+01 1a4iA c.2.1.7 c.58.1.2
2aaoA1668.37e+01  
1gkuB10548.37e+01   c.37.1.16 c.37.1.16 e.10.1.1
1gr1A3038.39e+01   b.43.4.2 c.25.1.1
1mf8A3738.41e+01   d.159.1.3
2bnh4578.50e+01 1a4yA c.10.1.1
1y6iA2338.51e+01  
1udrA1298.54e+01 3chy c.23.1.1
1d6hA3878.55e+01 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2
2c1xA4568.61e+01  
1r2zA2748.62e+01   a.156.1.2 b.113.1.1 g.39.1.8
1t5oA3518.68e+01   c.124.1.5
1e63A3048.69e+01 1fnc b.43.4.2 c.25.1.1
1b2rA3048.72e+01 1fnc b.43.4.2 c.25.1.1
1zjrA2118.73e+01  
1go2A3048.73e+01   b.43.4.2 c.25.1.1
1nnlA2258.77e+01   c.108.1.4
1i8bA3898.77e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1yuwA5548.81e+01  
2bsaA3038.85e+01  
1w35A3048.86e+01  
1gjrA3048.88e+01   b.43.4.2 c.25.1.1
1j32A3888.88e+01   c.67.1.1
1nal12978.88e+01 1nal3
1bi5A3898.89e+01 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2
1w34A3048.91e+01  
1i86A3898.91e+01   c.95.1.2 c.95.1.2
1l1zA2748.97e+01   a.156.1.2 b.113.1.1 g.39.1.8
1we5A7728.99e+01  
1bq6A3889.00e+01 1bi5A c.95.1.2 c.95.1.2

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1b5pA3859.00e+01   c.67.1.1

Please cite: Karplus, K. and Karchin, R. and Barrett, C. and Tu, S. and Cline, M. and Diekhans, M. and Grate, L. and Casper, J. and Hughey, R. ``What is the value added by human intervention in protein structure prediction?'' Proteins: Structure Function and Genetics 45(S5):86-91,2001