Index of /~karplus/casp7/T0384/1nqoA

Icon Name          Last modified   Size Description
[  ] 1nqoA.seq 2006-07-01 16:23 342 [  ] T0384-1nqoA-simplesw..> 2006-07-18 18:50 1.0K [  ] T0384-1nqoA-simplesw..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-simplesw..> 2006-07-18 18:51 1.0K [  ] T0384-1nqoA-simplesw..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 872 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-07-18 18:50 794 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-07-18 18:51 796 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 871 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 873 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 872 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 809 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 806 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 875 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:47 902 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 877 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 873 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:47 867 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:47 848 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 837 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 831 [  ] T0384-1nqoA-t04-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-07-18 18:50 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-07-18 18:51 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 887 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 814 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 814 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:47 866 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:47 851 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 853 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 894 [  ] T0384-1nqoA-t04-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 857 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-07-18 18:50 887 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-07-18 18:51 847 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 887 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 898 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 862 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 857 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 859 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 888 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 913 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 864 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 879 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:47 866 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:47 857 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 863 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 901 [  ] T0384-1nqoA-t06-glob..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 931 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-07-18 18:50 888 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-07-18 18:51 877 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 895 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 922 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 881 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 875 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 863 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 941 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 935 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 929 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 882 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:46 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:47 886 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:47 860 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:45 882 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:45 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:45 914 [  ] T0384-1nqoA-t06-loca..> 2006-08-05 10:45 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 866 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-07-18 18:50 788 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-07-18 18:51 823 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 856 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 857 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 817 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 814 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 815 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 845 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 894 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 814 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 824 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 891 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 845 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 859 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 839 [  ] T0384-1nqoA-t2k-glob..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-07-18 18:50 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-07-18 18:50 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-07-18 18:51 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-07-18 18:51 1.2K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 821 [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 913 [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 872 [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.4K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.0K [  ] T0384-1nqoA-t2k-loca..> 2006-08-05 10:47 1.3K [  ] merged-a2m 2006-07-18 20:22 7.3K [  ] merged-global-a2m 2007-10-02 17:09 22K [  ] merged-good-a2m 2007-10-05 11:58 845 [  ] merged-good-all-a2m 2007-10-05 11:58 1.7K [  ] merged-local-a2m 2007-10-02 17:08 25K [  ] read-alignments-nosc..> 2006-08-03 16:31 942 [  ] read-alignments-scwr..> 2006-08-03 16:31 1.0K
Apache/2.4.6 (CentOS) Server at users.soe.ucsc.edu Port 443