Index of /~karplus/casp7/T0354/1dlyA

Icon Name          Last modified   Size Description
[  ] 1dlyA-T0354-fssp-glo..> 2006-06-29 13:31 404 [  ] 1dlyA-T0354-fssp-glo..> 2006-06-29 13:31 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-fssp-loc..> 2006-06-29 13:31 475 [  ] 1dlyA-T0354-fssp-loc..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] 1dlyA-T0354-t04-glob..> 2006-06-29 13:30 391 [  ] 1dlyA-T0354-t04-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-t04-glob..> 2006-06-29 13:31 392 [  ] 1dlyA-T0354-t04-glob..> 2006-06-29 13:31 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-t04-loca..> 2006-06-29 13:30 484 [  ] 1dlyA-T0354-t04-loca..> 2006-06-29 13:30 1.3K [  ] 1dlyA-T0354-t04-loca..> 2006-06-29 13:31 499 [  ] 1dlyA-T0354-t04-loca..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] 1dlyA-T0354-t06-glob..> 2006-06-29 13:30 388 [  ] 1dlyA-T0354-t06-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-t06-glob..> 2006-06-29 13:31 390 [  ] 1dlyA-T0354-t06-glob..> 2006-06-29 13:31 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-t06-loca..> 2006-06-29 13:30 488 [  ] 1dlyA-T0354-t06-loca..> 2006-06-29 13:30 1.3K [  ] 1dlyA-T0354-t06-loca..> 2006-06-29 13:31 500 [  ] 1dlyA-T0354-t06-loca..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] 1dlyA-T0354-t2k-glob..> 2006-06-29 13:30 380 [  ] 1dlyA-T0354-t2k-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-t2k-glob..> 2006-06-29 13:31 393 [  ] 1dlyA-T0354-t2k-glob..> 2006-06-29 13:31 1.2K [  ] 1dlyA-T0354-t2k-loca..> 2006-06-29 13:30 475 [  ] 1dlyA-T0354-t2k-loca..> 2006-06-29 13:30 1.3K [  ] 1dlyA-T0354-t2k-loca..> 2006-06-29 13:31 498 [  ] 1dlyA-T0354-t2k-loca..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] 1dlyA.seq 2001-09-15 11:57 172 [  ] T0354-1dlyA-simplesw..> 2006-06-29 13:30 497 [  ] T0354-1dlyA-simplesw..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-simplesw..> 2006-06-29 13:30 506 [  ] T0354-1dlyA-simplesw..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:47 438 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:30 384 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:30 406 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 442 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 402 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 436 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 437 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 440 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 448 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:47 432 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 439 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:47 469 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:31 407 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:31 436 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 430 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 436 [  ] T0354-1dlyA-t04-glob..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 479 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:30 482 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:30 456 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 487 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 484 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 483 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 484 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 483 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 483 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 481 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 485 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 484 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:31 483 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:31 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:31 458 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-06-29 13:31 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 484 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 484 [  ] T0354-1dlyA-t04-loca..> 2006-07-18 12:46 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 418 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:30 384 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:30 386 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 439 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 415 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 475 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 449 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 451 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 446 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 432 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 473 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 435 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:31 461 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:31 445 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 444 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 473 [  ] T0354-1dlyA-t06-glob..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 453 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:30 483 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:30 457 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 485 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 485 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 485 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 484 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 483 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 484 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 481 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 486 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 484 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:45 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:31 483 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:31 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:31 456 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 14:10 733 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-06-29 13:31 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 485 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 484 [  ] T0354-1dlyA-t06-loca..> 2006-07-18 12:44 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 400 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:30 380 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:30 381 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 438 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 384 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 399 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 380 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 425 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 422 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 413 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 423 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 423 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:48 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:31 401 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:31 399 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-06-29 13:31 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 402 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 402 [  ] T0354-1dlyA-t2k-glob..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 479 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:30 503 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:30 470 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:30 1.2K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 484 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 484 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 484 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 481 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 481 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 482 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 480 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 485 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 480 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:31 483 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:31 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:31 456 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 14:27 732 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-06-29 13:31 1.4K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 482 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.3K [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 483 [  ] T0354-1dlyA-t2k-loca..> 2006-07-18 12:47 1.4K [  ] merged-a2m 2006-07-18 14:28 27K [  ] merged-global-a2m 2007-10-02 16:42 12K [  ] merged-good-a2m 2007-10-05 11:44 450 [  ] merged-good-all-a2m 2007-10-05 11:44 958 [  ] merged-local-a2m 2007-10-02 16:42 15K
Apache/2.4.6 (CentOS) Server at users.soe.ucsc.edu Port 443