(c) 1992-2000 Regents of the University of California, Santa Cruz
Sequence Alignment and Modeling Software System
http://www.soe.ucsc.edu/research/compbio/sam.html

Citations (SAM, SAM-T99, HMMs)

Sequence numbers correspond to the following labels:

  • T0344 Hypothetical protein PF2046, Pyrococcus furiosus, 229 res
       10    20    30    40    50    60   
       |     |     |     |     |     |   
  1 MRIVAADTGGAVLDETFEPIGLIATVAVLVEKPYRSAKEVMVKYANPYDYDLTGRQAIRDEVLLA
  2 MRIVAADTGGAVLDETFEPIGLIATVAVLVEKPYRSAKEVMVKYANPYDYDLTGRQAIRDEVLLA
  3 MRIVAADTGGAVLDESLQPIGLISTVAVLVEKPYNTAKEFLVKFSDPYNYDLSGRQAILDEINLA
  4 MRIVAADTGGALLDDAYNPLGLIATVAVLVEKPYRTASLSRVKYADPFNYDMSGRQAIRDEAYLA
  5 MRIVAADTGGAVLDESFQPVGLIATVAVLVEKPYKTSKRFLVKYADPYNYDLSGRQAIRDEIELA
  6 MRIVAADTGGAVLDESFQPVGLIATVAVLVEKPYKTSKRFLVKYADPYNYDLSGRQAIRDEIELA
  7 -----------------------------------------------------------------


     70    80    90    100    110    120    130
     |     |     |     |     |     |     |
  1 IELARKVKPDVIHLDSTLGGIELRKLDEPTIDALGISDKGKEVWKELSKDLQPLARKFWEETNIE
  2 IELARKVKPDVIHLDSTLGGIELRKLDEPTIDALGISDKGKEVWKELSKDLQPLARKFWEETNIE
  3 IELAKRTKPDVVHLDSTLGGIEVRKLDEPTIEALSISDKGKEVWKDLSKDVQPLAKKFWEETGIE
  4 VELAREVKPDVVHLDSTIGGIEVRKLDEPTIEALGITDRGKEVWKDLSRDLQPLAKKLWEETGIE
  5 IELAREVSPDVIHLDSTLGGIEVRKLDESTIDALQISDRGKEIWKELSKDLQPLAKKFWEETGIE
  6 IELAREVSPDVIHLDSTLGGIEVRKLDESTIDALQISDRGKEIWKELSKDLQPLAKKFWEETGIE
  7 -----------------------------------------------------------------


       140    150    160     170    180    190  
       |     |     |      |     |     |  
  1 IVAIGKSSVPVRIAEIYAGIYSAKWGIENVEK..EGHLIIGLPRYMEVNIKDGKIIGRSLDPREG
  2 IVAIGKSSVPVRIAEIYAGIYSAKWGIENVEK..EGHLIIGLPRYMEVNIKDGKIIGRSLDPREG
  3 ILAIGKSSVPVRIAEIYSGIFSVKWAIEEVKKghKDHLIIGLPRYMGVEIRDGKITGRTLDPREG
  4 IIAIGKWSVPVRIAEIYSGIYTAKWAIEYARK..NGKVLVGLPRYMRVDIKPGEIYGESLDPREG
  5 IIAIGKSSVPVRIAEIYAGIFSVKWALDNVKE..KGGLLVGYPGIWRLKLR--------------
  6 IIAIGKSSVPVRIAEIYAGIFSVKWALDNVKE..KGGLLVGYPGIWRLKLR--------------
  7 --------------------------------..------------EVEIKKDKIIGKSLDPREG


     200    210    220     
      |     |     |     
  1 GLYGSAEVSVPEGVKWEIYPNPVARRFMIFEIFSKR
  2 GLYGSAEVSVPEGVKWEIYPNPVARRFMIFEIFSKR
  3 NLYGEISIEVPNNIKWEVYPNPLVRRFHIFEIWGE-
  4 GLFGKIETNT-DGINWELYPNPLVRRYMVLEVW---
  5 ------------------------------------
  6 ------------------------------------
  7 GLYGEVKTEVPQGIKWELYPNPLVRRFMVFEITSK-