T0334.t04.w0.5-scores


Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
2aqjA5383.76e-63  
1y56B3821.14e-45  
1dxlA4701.72e-45 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1zy8A4741.19e-44  
1zmdA4741.31e-44  
1ebdA4551.37e-44 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1lpfA4775.94e-43 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1x31B4042.27e-41  
3ladA4765.91e-41 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1pn0A6655.14e-40   c.3.1.2 c.47.1.10 d.16.1.2
1fohA6641.54e-39 1fohA c.3.1.2 c.47.1.10 d.16.1.2
2a8xA4641.46e-38  
1v59A4782.64e-38  
1ryiA3823.26e-37  
1ng4A3907.30e-37   c.3.1.2 d.16.1.3
1ojt4821.00e-36 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1bhy4822.06e-36 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1pj5A8302.40e-36   b.44.2.1 c.3.1.2 d.16.1.5 d.250.1.1
1el5A3891.94e-33 1b3mA c.3.1.2 d.16.1.3
1l9cA3892.43e-33   c.3.1.2 d.16.1.3
1lvl4584.50e-32 1lvl c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1zovA3862.34e-29  
1ykjA3947.98e-28  
1dob3941.08e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1pxb3941.32e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1iut3941.33e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1pxc3941.35e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1cj3A3921.44e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1cc4A3941.52e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1cj2A3911.63e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1bgj3941.76e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1bgn3941.77e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1pbe3941.82e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1pbd3941.85e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1bf33942.07e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1k0iA3942.29e-27   c.3.1.2 d.16.1.2
1pbf3942.99e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1cj4A3923.80e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1bkwA3943.83e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1cc6A3944.41e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1pxa3947.55e-27 1pbe c.3.1.2 d.16.1.2
1zk7A4671.90e-25  
1h6vA4991.90e-20 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1zkqA5171.99e-20  
1xdiA4993.64e-20  
2cfyA5216.21e-20  
1ndaA4911.21e-19 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1gxfA4921.37e-19   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1bzlA4861.40e-19 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1aogA4853.56e-19 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1tytA4871.68e-18 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
2tprA4902.26e-18 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1fecA4902.49e-18 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1c0pA3632.81e-18 1an9A c.4.1.2 d.16.1.3
1typA4872.94e-18 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1tytB4862.96e-18 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1d4cA5723.02e-18 1qjdA a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1d4dA5723.52e-18 1qjdA a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1onfA5007.68e-17   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1gesA4509.43e-17 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1gerA4501.52e-16 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1lj1A5712.31e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1m64A5712.48e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1jrzA5714.02e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1jrxA5714.06e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1jryA5714.17e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
2b7sA5714.29e-15  
1p2eA5714.34e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1kssA5714.35e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1y0pA5714.37e-15  
1p2hA5714.70e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1ksuA5714.80e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1q9iA5717.58e-15   a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
2b7rA5717.63e-15  
1e39A5718.73e-15 1qjdA a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1knrA5401.27e-14   a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
1mo9A5231.30e-14   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1chuA5401.81e-14 1chuA a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
1f8rA4983.45e-14 1f8rA c.3.1.2 d.16.1.5
1k4qA4616.09e-14   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
2bryA4977.34e-14  
1xan4611.14e-13 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
3grs4781.20e-13 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
2aaqA4791.21e-13  
2braA4841.51e-13  
5grt4612.40e-13 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1grt4782.55e-13 3grs c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1reoA4863.27e-13   c.3.1.2 d.16.1.5
2c73A5203.97e-13  
2bk5A5205.48e-13  
1qo8A5665.55e-13 1qjdA a.138.1.3 c.3.1.4 d.168.1.1
1s3eA5205.85e-13   c.3.1.2 d.16.1.5
2c76A5205.96e-13  
2c75A5206.11e-13  
2c72A5207.67e-13  
1kdgA5468.46e-13   c.3.1.2 d.16.1.1
1naaA5411.02e-12   c.3.1.2 d.16.1.1
1jnrA6431.99e-12   a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
2fjbA6432.27e-12  
1xhcA3679.92e-12  

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1w4xA5422.39e-11   c.3.1.5 c.3.1.5
1an9A3402.82e-11 1an9A c.4.1.2 d.16.1.3
1q1rA4313.06e-11   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1ve9A3473.55e-11   c.4.1.2 d.16.1.3
1b5qA4724.77e-11 1b37B c.3.1.2 d.16.1.5
2cvjA1806.06e-11  
1nhs4472.91e-10 1nhp c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1nhr4473.55e-10 1nhp c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1yy5A5134.22e-10  
1rsgA5164.52e-10  
1npx4475.06e-10 1nhp c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
2b76A6025.29e-10  
1kf6A6026.58e-10   a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
1rp0A2846.72e-10  
1nhq4476.85e-10 1nhp c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1x31A9647.01e-10  
2gqfA4017.76e-10  
1f8wA4478.69e-10 1nhp c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1nhp4478.87e-10 1nhp c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1o5wA5341.02e-09   c.3.1.2 d.16.1.5
2bxrA5271.04e-09  
1qlaA6561.32e-09 1qlaA a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
1e7pG6551.92e-09 1qlaA a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
2bs3A6562.05e-09  
1nekA5882.37e-09   a.7.3.1 c.3.1.4 d.168.1.1
1cf3A5832.38e-09 1gpeA c.3.1.2 d.16.1.1
2b9wA4244.66e-09  
2a87A3351.34e-08  
1d7yA4081.45e-08 1d7yA c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1gpeA5871.52e-08 1gpeA c.3.1.2 d.16.1.1
1yqzA4386.67e-08  
1fcdA4017.87e-08 1fcdA c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1fl2A3109.05e-08 1hyuA c.3.1.5 c.3.1.5
1m6iA4931.06e-07   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
2culA2321.89e-07  
1trb3205.56e-07 1trb c.3.1.5 c.3.1.5
1tdf3165.91e-07 1trb c.3.1.5 c.3.1.5
1f6mA3206.45e-07 1trb c.3.1.5 c.3.1.5
1cl0A3207.01e-07 1trb c.3.1.5 c.3.1.5
1tde3167.39e-07 1trb c.3.1.5 c.3.1.5
3cox5078.33e-07 1b8sA c.3.1.2 d.16.1.1
1ps9A6719.94e-07   c.1.4.1 c.3.1.1 c.4.1.1
1y56A4931.01e-06  
1ju2A5361.10e-06   c.3.1.2 d.16.1.1
1cjcA4606.22e-06 1cjcA c.3.1.1 c.4.1.1
1zoyA6228.84e-06  
1sezA5049.32e-06   c.3.1.2 d.16.1.5
1gv4A5281.22e-05   c.3.1.5 c.3.1.5 d.87.1.1
1tt0A6231.40e-05  
1vdc3331.46e-05 1trb c.3.1.5 c.3.1.5
1v0jA3991.50e-05  
1tzlA6221.65e-05  
1i8tA3671.97e-05   c.4.1.3 d.16.1.7
1hyuA5212.55e-05 1hyuA c.3.1.5 c.3.1.5 c.47.1.2 c.47.1.2
2fbwA6213.23e-05  
1vqwA4574.09e-05  
2bcgG4534.49e-05  
1yvvA3367.88e-05  
1wamA3841.40e-04  
2bi7A3841.46e-04  
1gnd4473.23e-04 1gnd c.3.1.3 d.16.1.6
1lv0A4493.61e-04   c.3.1.3 d.16.1.6
1d5tA4335.31e-04 1gnd c.3.1.3 d.16.1.6
1vg0A6501.48e-03   c.3.1.3 d.16.1.6
1lssA1401.58e-03   c.2.1.9
1ltxR6502.27e-03   c.3.1.3 d.16.1.6
2g1uA1552.45e-03  
1qrrA3944.37e-03 1qrrA c.2.1.2
1i24A4047.41e-03   c.2.1.2
1i2cA4048.03e-03   c.2.1.2
1ldbA3171.07e-02  
1ldnA3161.07e-02 1hyhA c.2.1.5 d.162.1.1
2ew2A3161.58e-02  
1y6jA3181.65e-02  
1ijhA5042.70e-02   c.3.1.2 d.16.1.1
1n4wA5043.33e-02   c.3.1.2 d.16.1.1
1b8sA5043.37e-02 1b8sA c.3.1.2 d.16.1.1
1djqA7293.43e-02 2tmdA c.1.4.1 c.3.1.1 c.4.1.1
1cboA5043.57e-02 1b8sA c.3.1.2 d.16.1.1
1cc2A5043.73e-02 1b8sA c.3.1.2 d.16.1.1
1o94A7294.50e-02   c.1.4.1 c.3.1.1 c.4.1.1
1m75A3024.72e-02   a.100.1.3 c.2.1.6
3hdhA3025.42e-02 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1ihuA5895.70e-02   c.37.1.10 c.37.1.10
1uxgA3095.81e-02   c.2.1.5 d.162.1.1
1il0A3025.98e-02   a.100.1.3 c.2.1.6
1lsjA3026.03e-02   a.100.1.3 c.2.1.6
1f0yA3026.04e-02 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1m76A3026.07e-02   a.100.1.3 c.2.1.6
1lsoA3026.17e-02   a.100.1.3 c.2.1.6
1ur5A3096.22e-02   c.2.1.5 d.162.1.1
1uxjA3096.49e-02   c.2.1.5 d.162.1.1
1uxkA3096.51e-02   c.2.1.5 d.162.1.1
1cs0A10738.54e-02   a.92.1.1 c.24.1.1 c.30.1.1 c.30.1.1 d.142.1.2 d.142.1.2
2hdhA2938.57e-02 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1c7gA4561.08e-01   c.67.1.2
1f17A3101.10e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1np3A3381.14e-01   a.100.1.2 c.2.1.6
3hadA3081.30e-01 2hdhA a.100.1.3 c.2.1.6
1zjyA2511.46e-01  

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1qoxA4491.48e-01   c.1.8.4
1a9xA10731.61e-01   a.92.1.1 c.24.1.1 c.30.1.1 c.30.1.1 d.142.1.2 d.142.1.2
1kv9A6681.86e-01   a.3.1.6 b.70.1.1
1ua4A4551.88e-01   c.72.1.3
1z45A6992.06e-01  
1h7xA10252.75e-01 1h7wA a.1.2.2 c.1.4.1 c.3.1.1 c.4.1.1 d.58.1.5
1gteA10252.77e-01   a.1.2.2 c.1.4.1 c.3.1.1 c.4.1.1 d.58.1.5
1zud12513.37e-01  
1zfnA2533.71e-01  
1heiA4513.78e-01 1heiA c.37.1.14 c.37.1.14
1a1vA4764.26e-01 1heiA c.37.1.14 c.37.1.14
1dljA4024.75e-01 1dliA a.100.1.4 c.2.1.6 c.26.3.1
1dliA4024.86e-01 1dliA a.100.1.4 c.2.1.6 c.26.3.1
1pgjA4784.95e-01 2pgd a.100.1.1 c.2.1.6
1r4mB4315.19e-01   c.111.1.2
1tt5B4347.04e-01   c.111.1.2
1jw9B2497.05e-01   c.111.1.1
1yovB4447.87e-01  
2bgkA2789.36e-01  
1ldg3169.48e-01 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1
1ceqA3169.67e-01 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1
1u6eA3351.08e+00  
1m1mA3551.14e+00   c.95.1.2 c.95.1.2
1t2eA3221.21e+00   c.2.1.5 d.162.1.1
1hzpA3351.22e+00 1hn9A c.95.1.2 c.95.1.2
1t2dA3221.31e+00   c.2.1.5 d.162.1.1
1in7A3341.50e+00 1hqcA a.4.5.11 c.37.1.20
1lqtA4561.59e+00   c.3.1.1 c.4.1.1
1zemA2621.68e+00  
1in6A3341.68e+00 1hqcA a.4.5.11 c.37.1.20
1wqaA4551.69e+00  
1v6sA3901.90e+00   c.86.1.1
1wmwA3301.93e+00  
1u9cA2241.95e+00  
2agqA3411.96e+00  
1vl2A4211.97e+00   c.26.2.1 d.210.1.1
1m6vA10731.98e+00   a.92.1.1 c.24.1.1 c.30.1.1 c.30.1.1 d.142.1.2 d.142.1.2
1tplA4562.10e+00 1ax4A c.67.1.2
1in4A3342.12e+00 1hqcA a.4.5.11 c.37.1.20
1vhqA2322.23e+00   c.23.16.2
2a94A3212.37e+00  
1gaxA8622.44e+00 1gaxA b.51.1.1 c.26.1.1 a.2.7.3 a.27.1.1
1kvt3382.49e+00 1xel c.2.1.2
1kvr3382.57e+00 1xel c.2.1.2
1zk4A2512.59e+00  
8ohm4352.64e+00 1heiA c.37.1.14 c.37.1.14
1oy1A2282.65e+00   c.23.16.2
1kvq3382.87e+00 1xel c.2.1.2
1kvs3383.16e+00 1xel c.2.1.2
1udc3383.16e+00 1xel c.2.1.2
1xivA3233.23e+00  
1oidA5323.26e+00   d.114.1.1 d.159.1.2
1a9y3383.29e+00 1xel c.2.1.2
1udb3383.49e+00 1xel c.2.1.2
1yt8A5393.64e+00  
1z82A3353.65e+00  
2ahbA3563.67e+00  
1zxxA3193.69e+00  
1a9z3383.80e+00 1xel c.2.1.2
1j7kA3343.83e+00 1hqcA a.4.5.11 c.37.1.20
2asdA3603.83e+00  
1kvu3383.86e+00 1xel c.2.1.2
1ax4A4674.03e+00 1ax4A c.67.1.2
1urmA1724.16e+00  
1wekA2174.26e+00  
1cs1A3864.26e+00 1ibjA c.67.1.3
1q1lA4014.27e+00   d.258.1.1
1lrkA3384.32e+00   c.2.1.2
1hd2A1614.37e+00   c.47.1.10
1oc3A1724.60e+00   c.47.1.10
2aj9A3564.70e+00  
1z68A7194.88e+00  
2gdzA2674.89e+00  
1pzgA3315.12e+00   c.2.1.5 d.162.1.1
1jx4A3525.36e+00   d.240.1.1 e.8.1.7
1ez4A3185.57e+00   c.2.1.5 d.162.1.1
2d69A4305.61e+00  
2bq3A3585.63e+00  
1yqgA2635.69e+00  
1oc4A3225.77e+00   c.2.1.5 d.162.1.1
4uagA4376.08e+00 4uagA c.5.1.1 c.59.1.1 c.72.2.1
1v9lA4216.30e+00  
1g19A3506.40e+00 2reb c.37.1.11 d.48.1.1
2ahuA5316.47e+00  
1zejA2936.67e+00  
1jndA4207.03e+00   c.1.8.5 d.26.3.1
1h3gA6017.03e+00   b.1.18.2 b.71.1.1 c.1.8.1
1in8A3347.49e+00 1hqcA a.4.5.11 c.37.1.20
1s1mA5457.53e+00   c.23.16.1 c.37.1.10
1in5A3347.68e+00 1hqcA a.4.5.11 c.37.1.20
2d5cA2637.71e+00  
2b9mY3657.73e+00  
1tvfA3697.88e+00   b.105.1.2 e.3.1.1
1ex1A6057.95e+00 1ex1A c.1.8.7 c.23.11.1
1lldA3197.99e+00 3ldh c.2.1.5 d.162.1.1
2c7yA4048.07e+00  
1uyqA4478.10e+00  
2a92A3218.11e+00  
1svdA4738.20e+00  
1ujnA3488.30e+00   e.22.1.1

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1yksA4408.64e+00  
1x38A6028.70e+00  
1oc2A3488.90e+00   c.2.1.2
1ztpA2519.41e+00  
1wpqA3499.74e+00  
1wcv12571.01e+01  
2c6cA7071.02e+01  
1myr5011.02e+01 1e70M c.1.8.4
1hpuA5251.04e+01   d.114.1.1 d.159.1.2
1hp1A5161.06e+01   d.114.1.1 d.159.1.2
1qwoA4421.08e+01   c.60.1.2
1dwaM4991.09e+01 1e70M c.1.8.4
1skbA4391.11e+01   c.60.1.2
2c7fA5131.12e+01  
1aj62191.13e+01 1aj6 d.122.1.2
1ybaA4101.13e+01  
1psdA4091.13e+01 1psdA c.2.1.4 c.23.12.1 d.58.18.1
1lt4A2471.14e+01 1lt3A d.166.1.1
1n7qA7211.15e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1snyA2671.17e+01   c.2.1.2
1e4mM5011.18e+01 1e70M c.1.8.4
1ush5501.18e+01 1ush d.114.1.1 d.159.1.2
1n7nA7211.19e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1n7rA7211.20e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1n7pA7211.24e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
2oatA4391.26e+01 2dkb c.67.1.4
1nawA4191.30e+01 1uae d.68.2.2
1gu7A3641.30e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1o4sA3891.31e+01   c.67.1.1
1z8lA6951.32e+01  
1n7oA7211.33e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1n9gB3861.33e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1q3gA4191.35e+01   d.68.2.2
1e4iA4471.35e+01 1e70M c.1.8.4
1vjrA2711.35e+01   c.108.1.14
1tr1A4471.35e+01 1e70M c.1.8.4
1ejdA4191.37e+01 1uae d.68.2.2
2byjA4391.38e+01  
1n11A4371.40e+01   d.211.1.1
1v8dA2351.41e+01   c.140.1.1
1bgaA4471.42e+01 1e70M c.1.8.4
1pw5A2531.42e+01   c.108.1.14
1bggA4481.42e+01 1e70M c.1.8.4
1vb3A4281.43e+01  
1bxcA3871.48e+01 4xis c.1.15.3
5rubA4901.48e+01 1burA c.1.14.1 d.58.9.1
1i3kA3481.48e+01 1xel c.2.1.2
1dlgA4191.49e+01 1uae d.68.2.2
1xk9A2151.50e+01  
1p5jA3721.53e+01   c.79.1.1
1y88A1991.53e+01  
1ffyA9171.54e+01 1qu2A a.27.1.1 b.51.1.1 c.26.1.1
1j3bA5291.54e+01   c.91.1.1 c.109.1.1
1lxkA7211.56e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1r8kA3291.57e+01   c.77.1.3
1korA4001.58e+01   c.26.2.1 d.210.1.1
1z57A3391.59e+01  
1hzjA3481.62e+01 1xel c.2.1.2
1dmaA2141.66e+01 1aerA d.166.1.1
1dg9A1571.68e+01 1dg9A c.44.1.1
1ril1661.69e+01 2rn2 c.55.3.1
1m06F4311.74e+01   b.121.5.1
1ek6A3481.75e+01 1xel c.2.1.2
1qqcA7731.76e+01 1tgoA c.55.3.5 e.8.1.1
1ojmA7291.77e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1c0eA1571.79e+01 1dg9A c.44.1.1
1snzA3441.81e+01   b.30.5.4
1ytmA5321.82e+01  
1o7lA2621.84e+01   a.4.5.8 b.40.6.2 b.40.6.2
1s1iB2531.84e+01   i.1.1.1
1b9mA2651.84e+01 1b9mA a.4.5.8 b.40.6.2 b.40.6.2
1x13A4011.87e+01  
1eguA7311.93e+01 1eguA a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
2bekA2571.93e+01  
1wngA2651.94e+01  
1gdeA3891.94e+01   c.67.1.1
1nm5A3841.95e+01   c.2.1.4 c.23.12.2
1s16A3901.95e+01   d.14.1.3 d.122.1.2
1l7dA3841.97e+01   c.2.1.4 c.23.12.2
2fsvA3841.98e+01  
1ii2A5241.99e+01   c.91.1.1 c.109.1.1
1z3zA4312.01e+01  
2aaoA1662.01e+01  
1h0kA3642.03e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1llc3252.04e+01 1hyhA c.2.1.5 d.162.1.1
2frdA3842.05e+01  
2f55A4352.06e+01  
2fr8A3842.07e+01  
1n9gA3862.11e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
1nxjA1832.15e+01   c.8.7.1
1cu1A6452.19e+01 1heiA b.47.1.3 c.37.1.14 c.37.1.14
1oxwA3732.21e+01   c.19.1.3
1zxoA2912.22e+01  
1x7gA2612.24e+01  
1bxbA3872.26e+01 4xis c.1.15.3
1ikqA6132.28e+01   b.29.1.7 d.166.1.1 f.1.5.1
1x9mA6982.29e+01  
1pjcA3612.29e+01 1sayA c.2.1.4 c.23.12.2
1oi8A5322.29e+01   d.114.1.1 d.159.1.2
1aerA2112.32e+01 1aerA d.166.1.1

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1djuA3882.33e+01 1bjwA c.67.1.1
1ikpA6132.33e+01   b.29.1.7 d.166.1.1 f.1.5.1
1f05A3372.33e+01 1onrA c.1.10.1
1ojnA7312.33e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
2g5cA2812.34e+01  
2b9sA4322.34e+01  
2bylA4392.34e+01  
1rhzA4362.36e+01   f.41.1.1
1ar722722.42e+01 1aym2
1ojoA7312.42e+01   a.102.3.2 b.24.1.1 b.30.5.2
1zyqA6982.44e+01  
1kjqA3912.48e+01   b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1eyzA3922.49e+01 1ez1A b.84.2.1 c.30.1.1 d.142.1.2
1gbnA4022.49e+01 2dkb c.67.1.4
1rh5A4362.50e+01   f.41.1.1
1irxA5232.55e+01   a.97.1.2 c.26.1.1
1xr4A5092.57e+01  
1w4zA2812.60e+01  
1pov03412.60e+01  
1lc5A3642.62e+01   c.67.1.1
1tzjA3382.63e+01  
1obkA4142.63e+01   c.117.1.1
1dvrA2202.65e+01 1zin c.37.1.1 g.41.2.1
2czgA4332.74e+01  
1xvaA2922.78e+01 1xvaA c.66.1.5
1xmlA3422.79e+01  
1x0vA3542.85e+01  
2dldA3372.89e+01 1dxy c.2.1.4 c.23.12.1
1f52A4683.00e+01 1lgr d.15.9.1 d.128.1.1
2glsA4693.03e+01 1lgr d.15.9.1 d.128.1.1
1tgoA7733.03e+01 1tgoA c.55.3.5 e.8.1.1
1kyhA2763.11e+01   c.72.1.4
1sc6A4043.12e+01  
1hxs22723.17e+01  
1yudA1703.17e+01  
1h2aL5673.25e+01 1h2rL e.18.1.1
1yb4A2953.25e+01  
1od2A8053.26e+01   c.14.1.4 c.14.1.4
1r7aA5043.30e+01   b.71.1.1 c.1.8.1
1zjjA2633.34e+01  
1dgd4323.40e+01 2dkb c.67.1.4
1lp3A5193.42e+01   b.121.5.2
2c2xA2813.48e+01  
1q79A5143.50e+01   a.160.1.1 d.218.1.3 d.58.16.1
1d7uA4333.51e+01 2dkb c.67.1.4
2cqsA8423.51e+01  
1d2gA2923.53e+01 1xvaA c.66.1.5
2bdpA5803.53e+01 1xwl c.55.3.5 e.8.1.1
1m0qA4333.53e+01   c.67.1.4
1m7xA6173.55e+01   b.1.18.2 b.71.1.1 c.1.8.1
1dgi22683.58e+01  
1f5aA5133.62e+01 1fa0B d.58.16.1 a.160.1.1 d.218.1.3
1vpe3983.62e+01 16pk c.86.1.1
1zm9B2073.64e+01  
1gyrA3643.76e+01   b.35.1.2 c.2.1.1
2g0wA2963.77e+01  
1ox0A4303.78e+01   c.95.1.1 c.95.1.1
1rvgA3053.79e+01   c.1.10.2
1rpnA3353.83e+01   c.2.1.2
1j3aA1423.83e+01   c.21.1.1
1xmmA3423.84e+01  
2c1lA3584.00e+01  
1uzlA2474.08e+01  
1n0wA2434.12e+01   c.37.1.11
2almA4314.15e+01  
1s5tA2924.27e+01   c.1.10.1
1q74A3034.31e+01   c.134.1.1
1z05A4294.35e+01  
1y7iA2684.42e+01  
1ockA4124.45e+01   c.117.1.1
1lv5A5804.45e+01   c.55.3.5 e.8.1.1
1o9pA4144.45e+01   c.117.1.1
3aky2214.48e+01 1zin c.37.1.1 g.41.2.1
2eryA1724.53e+01  
1q7tA3284.55e+01   c.134.1.1
1jroA4624.55e+01   a.56.1.1 d.15.4.2 d.87.2.1 d.145.1.3
1so8A2614.56e+01   c.2.1.2
1h0cA3924.57e+01   c.67.1.3
1oblA4144.59e+01   c.117.1.1
1szpA3214.63e+01   a.60.4.1 c.37.1.11
1rblA4674.66e+01 1burA c.1.14.1 d.58.9.1
1c0mA2384.71e+01 1cxqA b.34.7.1 c.55.3.2
1gwjA3774.74e+01   c.1.4.1
1zowA3134.74e+01  
1qwjA2294.74e+01   c.68.1.13
1n57A2914.77e+01   c.23.16.2
1st0A3374.78e+01   d.13.1.3 d.246.1.1
1u7tA2614.79e+01  
1rscA4724.82e+01 1burA c.1.14.1 d.58.9.1
1sazA3814.85e+01  
1g7sA5944.86e+01 1g7rA b.43.3.1 b.43.3.1 c.20.1.1 c.37.1.8
1lt3A2404.87e+01 1lt3A d.166.1.1
1klyA2474.88e+01   c.1.2.3
1o9nA4144.88e+01   c.117.1.1
1onsA2824.90e+01   c.23.16.2
1j2fA2584.90e+01   b.26.1.3
1o5kA3064.92e+01   c.1.10.1
1j04A3924.94e+01   c.67.1.3
1pk6B1324.94e+01   b.22.1.1
1obiA4144.96e+01   c.117.1.1

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1pv2A2834.96e+01   c.23.16.2
1izzA2835.02e+01   c.23.16.2
1odkA2355.05e+01   c.56.2.1
1ud3A4805.07e+01   b.71.1.1 c.1.8.1
1izyA2835.10e+01   c.23.16.2
1l0wA5805.12e+01   b.40.4.1 d.74.4.1 d.104.1.1
1qipA1835.12e+01 1qipA d.32.1.1
1uzmA2475.17e+01  
1g0sA2095.35e+01 1g0sA d.113.1.1
1uyvA7375.36e+01   c.14.1.4 c.14.1.4
1o9qA4145.38e+01   c.117.1.1
1a2n4195.59e+01 1uae d.68.2.2
1uae4195.63e+01 1uae d.68.2.2
1gpjA4045.71e+01   a.151.1.1 c.2.1.7 d.58.39.1
1jqoA9705.74e+01   c.1.12.3
1k6yA2885.75e+01   a.4.10.1 c.55.3.2
1u4bA5805.76e+01   c.55.3.5 e.8.1.1
1nk4A5805.88e+01   c.55.3.5 e.8.1.1
1w4tA2995.89e+01  
1rrkA4975.91e+01  
1ixi3216.03e+01 1ixh c.94.1.1
1ywhA3136.03e+01  
1rvtH3286.04e+01   b.19.1.2
1i1jA1086.05e+01 1i1jA b.34.2.1
1sidA3836.05e+01 1vpsA b.121.6.1
2g88A3496.06e+01  
1x74A3606.11e+01  
1vcnA5506.14e+01   c.23.16.1 c.37.1.10
1m2nA2496.18e+01   c.31.1.5
1r76A4086.25e+01   a.102.5.1
1aky2216.26e+01 1zin c.37.1.1 g.41.2.1
1mv8A4366.28e+01   a.100.1.4 c.2.1.6 c.26.3.1
1quk3216.29e+01 1ixh c.94.1.1
1cec3436.30e+01 1ceo c.1.8.3
1uyrA7376.31e+01   c.14.1.4 c.14.1.4
1r74A2946.31e+01   c.66.1.5
1ceo3436.39e+01 1ceo c.1.8.3
1ixh3216.41e+01 1ixh c.94.1.1
1y4iA3986.43e+01  
1q7gA3596.49e+01   c.2.1.3 d.81.1.2
1s24A876.50e+01   g.41.5.1
1bouB3026.51e+01 1bouB c.56.6.1
1rv0H3286.54e+01   b.19.1.2
1un7A4006.54e+01   b.92.1.5 c.1.9.10
5xinA3936.59e+01 4xis c.1.15.3
1t3tA13036.59e+01   a.5.10.1 c.23.16.1 d.284.1.2 d.79.4.1 d.79.4.1 d.139.1.1 d.139.1.1
1rrqA3696.62e+01   a.96.1.2 d.113.1.3
1i36A2646.63e+01   a.100.1.8 c.2.1.6
1zcjA4636.68e+01  
1vcoA5506.69e+01   c.23.16.1 c.37.1.10
1z2lA4236.69e+01  
1oaoA6746.70e+01   e.26.1.2
1kznA2056.73e+01   d.122.1.2
1ud2A4806.76e+01   b.71.1.1 c.1.8.1
1q57A5036.76e+01   c.37.1.11 e.13.1.2
1s5wA2926.85e+01   c.1.10.1
1gqeA3656.87e+01   e.38.1.1
1qul3216.89e+01 1ixh c.94.1.1
1s9cA2987.04e+01  
1rbaA4667.05e+01 1burA c.1.14.1 d.58.9.1
1qui3217.05e+01 1ixh c.94.1.1
1guzA3107.05e+01   c.2.1.5 d.162.1.1
1rrsA3697.08e+01   a.96.1.2 d.113.1.3
1wuiL5347.13e+01  
1efdN2667.15e+01 1efdN c.92.2.1
1gotA3507.20e+01 1cipA a.66.1.1 c.37.1.8
1liiA3637.20e+01   c.72.1.1
1w2xA7587.23e+01   c.14.1.4 c.14.1.4
1nxcA4787.27e+01   a.102.2.1
1tqzA1337.28e+01  
1l7cA2697.28e+01   a.24.9.1 a.24.9.1
2a6lA2927.29e+01  
3ximA3937.30e+01 4xis c.1.15.3
1yw5A1777.30e+01  
1vi9A2997.30e+01   c.72.1.5
1a54A3217.31e+01 1ixh c.94.1.1
1viqA2207.33e+01   d.113.1.1
1fj2A2327.36e+01 1auoA c.69.1.14
9rubA4667.36e+01 1burA c.1.14.1 d.58.9.1
1km1A2477.39e+01   c.1.2.3
1td2A2877.40e+01   c.72.1.5
2b64Y3547.40e+01  
2d7uA3397.43e+01  
1km0A2477.45e+01   c.1.2.3
1k7sN2657.45e+01   c.92.2.1
1k2vN2667.47e+01   c.92.2.1
1x87A5517.51e+01  
1tie1727.52e+01 1wba b.42.4.1
1qwtA2557.53e+01   b.26.1.3
1ptjA3817.54e+01   c.2.1.4 c.23.12.2
1ydwA3627.62e+01  
1ka2A4997.62e+01   d.92.1.5
1ooyA4817.67e+01   c.124.1.3 c.124.1.2
1ml5Z3657.69e+01   i.1.1.1
2akzA4397.70e+01  
1jdw4237.72e+01 1jdw d.126.1.2
4jdwA4237.72e+01 1jdw d.126.1.2
1y81A1387.76e+01  
1ws6A1717.80e+01  
1jiqA5587.80e+01   c.80.1.2

Sequence_ID Length Evalue FSSP_rep SCOP_domains
1oozA4757.82e+01   c.124.1.3 c.124.1.2
2fdrA2297.95e+01  
1h2rL5347.98e+01 1h2rL e.18.1.1
1iatA5577.99e+01 1dqrA c.80.1.2
1xwwA1577.99e+01  
2cyaA3648.05e+01  
1aerB2018.06e+01 1aerA d.166.1.1
1ea0A14798.06e+01   b.80.4.1 c.1.4.1 d.153.1.1
1h1lA4818.08e+01   c.92.2.3
8jdwA3868.09e+01 1jdw d.126.1.2
1bh5A1838.10e+01 1qipA d.32.1.1
1xinA3938.12e+01 4xis c.1.15.3
1b63A3338.20e+01 1b63A d.14.1.3 d.122.1.2
1qh8A4788.22e+01 1qguA c.92.2.3
2a6nA2928.24e+01  
2cbuA4688.29e+01  
1cr6A5548.32e+01 1cr6B c.69.1.11 c.108.1.2
1nhjA3338.39e+01   d.14.1.3 d.122.1.2
1yxcA2928.45e+01  
1wohA3058.45e+01   c.42.1.1
1feuA2068.46e+01 1feuA b.53.1.1
2a35A2158.54e+01  
1pstL2668.59e+01 6prcL f.26.1.1
1sr8A2988.68e+01   e.54.1.1
1hjdA1018.75e+01   b.34.2.1
2aexA3468.82e+01  
1zsvA3498.92e+01  
1a5z3198.99e+01 1ceqA c.2.1.5 d.162.1.1

Please cite: Karplus, K. and Karchin, R. and Barrett, C. and Tu, S. and Cline, M. and Diekhans, M. and Grate, L. and Casper, J. and Hughey, R. ``What is the value added by human intervention in protein structure prediction?'' Proteins: Structure Function and Genetics 45(S5):86-91,2001